Aan de besturen van fotoclubs en persoonlijke leden
van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid.

 
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid nodigt jullie van harte
uit de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op woensdag 1 december 2021 bij te wonen.
 
De vergadering wordt digitaal gehouden. Jullie krijgen een paar dagen van tevoren hiervoor een link gestuurd.
We beginnen om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering worden zaken besproken en ervaringen uitgewisseld waar alle clubs en persoonlijke leden van de afdeling belang bij hebben.
Het is prettig als wij er als afdelingsbestuur niet alleen voor staan. Wij hopen dan ook op een grote deelname.
 
Namens het bestuur:
Interim secretaris Ina Kotterman
 
Bestuursleden Fotobond Afdeling Gelderland Zuid:
Voorzitter: Marcel Waterman
Penningmeester: Chris Hörning
Bestuurslid: Peter van den Broek (nieuw)
Bestuurslid/interim secretaris: Ina Kotterman vinden.
 

Regionale Digitale Fotowedstrijd 2022

13 april 2022 @ 20.00 - 22.30

 

Aan de besturen van de fotoclubs van de afdeling Gelderland-Zuid,

 
Als fotoclub HFC (Haarts Fotocollectief) uit Aalten hebben wij aangeboden om de organisatie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) in 2022 te verzorgen. Daarom nodigen wij alle fotoclubs van afdeling Gelderland-Zuid uit om deel te nemen.
Wij willen u vragen de RDF in uw jaarprogramma op te nemen.
 
De RDF is een fotowedstrijd voor alle clubs uit de afdeling Gelderland-Zuid. Elke fotoclub kan een serie van 8 foto’s met een onderlinge samenhang insturen.
De keuze van het onderwerp is vrij. Zo is de wedstrijd een prachtig middel voor elke fotoclub om de lat hoger te leggen en hun leden te stimuleren hun creativiteit verder te ontplooien. Wij hopen op mooie, verrassende en intrigerende foto’s.
De sluitingsdatum voor het insturen van uw foto’s is 15 februari 2022. Nadere informatie met alle details, zoals het reglement RDF, wedstrijd-procedures, belangrijke data, etc. zal u zeer binnenkort worden toegestuurd (wellicht samen met deze uitnodiging).
 
De presentatie zal plaatsvinden op woensdagavond 13 april 2022 op een nader te bepalen lokatie in of nabij Aalten. Wij zullen ons inzetten om uw foto’s daar optimaal te projecteren, zodat ze zoveel mogelijk recht gedaan worden.
Mochten de ontwikkelingen op het gebied van corona leiden tot een lage te verwachten opkomst (wij begrijpen ieders voorzichtigheid), dan zullen we besluiten de bespreking digitaal vorm te geven.
 
Met een vriendelijke groet,
 
Fotoclub HFC Aalten

Regionale Digitale Fotowedstrijd 2021 – Juryrapport

Juryleden 2021 – Diana Bokje en Armando Jongejan.

De RDF-commissie van fotoclub Oog & Optiek heeft ons uitgenodigd om de Regionale Digitale Fotowedstrijd 2021 te jureren. We zijn beiden bondsmentor en maken deel uit van verschillende (internationale) fotogroepen, zoals de BMK, documentair of Contemporary Photography. We hebben wel eens samen een internationale fotowedstrijd van bijna 10.000 beelden gejureerd, maar samen voor een afdeling was nieuw voor ons. Tijdens COVID-19 is het lastig om de jurering fysiek te doen. Het contact met de leden in een zaal ervaren we als een gemis. Maar goed aan de andere kant raken we langzaam maar zeker gewend om dit via een Zoom-sessie of een videopresentatie bij te wonen. Het is even niet anders.

Afgelopen periode hebben zeven fotogroepen elk een serie van acht foto’s samengesteld die onderling samenhang moeten vertonen. Aan ons de taak om dit te waarderen met een cijfer voor de serie met de beste samenhang en vanzelfsprekend hebben we de afzonderlijke foto’s van punten te voorzien.

Begin maart kregen we via WeTransfer de series toegestuurd en een uitgebreide toelichting over de voorwaarden. Elke serie en beeld werden anoniem met ons gedeeld. Met dit in ons achterhoofd hebben we de series eerst afzonderlijk bekeken en gewaardeerd en vervolgens hebben wij tijdens een Zoom-sessie onze op- en aanmerkingen over de series besproken.

Het viel ons op dat de invalshoeken van de verschillende clubs nogal uit elkaar lagen. De samenhang tussen een serie kleurpotloden is nu eenmaal anders dan bij een serie over ‘verbinding’ of ‘desolaat’.

We hebben het idee dat ook de afspraken vooraf en de selectie na afloop bij de clubs verschillend is geweest. Dat is een aanname, maar als we naar de series kijken zagen we daar flinke verschillen. Niet elke serie was even consistent opgebouwd. Liggende beelden met een staand beeld kan natuurlijk prima werken, maar als de benadering van het onderwerp uit elkaar loopt versterkt dat de serie niet. We hebben ook gezien dat een groep duidelijk afspraken heeft gemaakt over de aanpak, benadering van het onderwerp, beeldtaal, formaat en techniek. Dat zie je ook terug bij onze waardering van de series. Het verdient wat ons betreft aardig wat voorbereiding om een serie met verschillende fotografen samen te stellen. Iedereen is immers anders, dus je legt de lat erg hoog voor de deelnemende leden en fotogroepen. Je moet mogelijk je eigen stijl, manier van werken en benadering loslaten en samen met de andere fotografen voor een gezamenlijk thema kiezen. Daar hebben we sowieso veel waardering voor, want het vraagt durf en doorzettingsvermogen om een serie met samenhang als club te maken!

Bij het samenstellen van een serie is de titel ook heel sturend voor ons als jurylid. De serie met de titel ‘La Vie Sans Roses’ (Leven zonder rozen) is volledig uitgevoerd met rozen. Dan wordt daar mogelijk iets bedoeld door de inzenders. Een kwinkslag misschien, maar het kan ons als jury ook op het verkeerde been zetten. Wees je daarvan bewust. Overigens hebben we ons niet laten leiden door de titel en de foto’s beoordeeld op hun kwaliteiten, zoals in elke serie. Je ziet dat de waarderingen uiteenlopen. Een foto van een mooi landschap is wat anders dan een krachtig beeld van een mooi landschap. Een extra laag, diepgang, originaliteit, zeggingskracht, zit er een verhaal in? Dat soort elementen maken het voor ons als jurylid aantrekkelijk om foto’s te waarderen. Voor ons was het klip en klaar dat een foto duidelijk de winnaar was met voor ons een dikke negen. Het was bijna een tien, maar dan had de inkadering mogelijk nog iets krapper gekund, waardoor het verhaal niet in zijn geheel weggegeven werd. Een boeiend beeld, dat ook aanzet tot denken.

Aanzetten tot denken, dat is een verdienste op zich! Dus als je de foto’s ziet en je vraagt je af waarom een fotograaf voor deze beeldopbouw, het onderwerp of benadering heeft gekozen. Vraag je dan ook af wat jij wilt vertellen, wat je wilt overbrengen en neem dat mee voor de jaarwedstrijd van 2022! Stem dit met de andere clubgenoten bij de start van het maken van de serie (en ook tussendoor) goed af. Het zorgt ervoor dat je als fotograaf en als club nog meer plezier beleeft aan het maken van een beeld en serie die tot de verbeelding spreekt.

Wij hebben de foto’s bekeken en besproken. We hebben ervan genoten om zoveel divers fotowerk voorbij te zien komen en willen de winnaars feliciteren en makers bedanken voor hun inzet om samen aan deze series te werken! Tot slot willen we de RDF-commissie van Oog & Optiek bedanken voor de prima voorbereidingen om deze wedstrijd te organiseren.

Juryleden – Diana Bokje en Armando Jongejan

Fotos RDF 2021
Juryrapport RDF 2021
Opname RDF 2021 bespreking YouTube

Portfolio bespreking Fotobond Gelderland-Zuid

Door: Peter van Tuijl

Klik hier voor alle Portfolio series