Het jaar 2020 en verder……..

 

Wat een bewogen jaar is 2020 geweest door Corona. Wij hebben als fotografen en onze clubs ook het nodige ongemak meegemaakt. Vele maanden hebben we geen clubbijeenkomsten, lezingen, vergaderingen of cursussen in een zaal kunnen houden.
Gelukkig hebben veel clubs hun clubactiviteiten digitaal voortgezet. Dat is even wennen, maar toch leuk om met je hobby bezig te kunnen blijven en te zien waar je clubgenoten mee bezig zijn.

Bestuur en vacatures
Het afdelingsbestuur is behoorlijk uitgedund, mede door de (tijdelijke) afwezigheid van onze voorzitter en de twee vacatures. We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris en een bestuurslid. Voel je hier wat voor en je hebt toch niets anders te doen……. Meldt je aan via het secretariaat. secretaris@fotobondgelderlandzuid.nl

Vergaderingen
Door corona konden ook de afdelingsvergaderingen niet doorgaan. We gaan in maart 2021 toch proberen een ledenvergadering voor de afdelingsbesturen en persoonlijke leden te organiseren. Als het nog niet in een zaal kan, dan maar digitaal. We wachten af…….. Even bijpraten met iedereen en ideeën uitwisselen is altijd goed.

Afdelingsportfolio avond (vijf met samenhang)
De afdelingsportfolio avond 2020 gaat gelukkig wel door. Al is het dan deze keer digitaal.
Fijn dat Cameraclub Wageningen dit gaat organiseren. Er kunnen dan toch voor 2021 fotografen (uitgekozen door de fotobespreker) insturen voor Foto Nationaal 2021.
Hierover volgt nog nader bericht.

RDF 2021 (Regionale Digitale Fotowedstrijd)
Oog en Optiek in Lunteren gaat net als in 2020 de RDF 2021 digitaal verzorgen.
Ik heb begrepen dat ze het erg op prijs stellen als er nog een aantal clubs zich hiervoor aanmelden.
Hoe meer deelnemers hoe interessanter de openbare (digitale) fotobespreking op maandag 12 april 2021 zal zijn.

Mentoraten en cursussen
Er worden vanaf medio januari 2021 een tweetal digitale mentoraten georganiseerd. Daarover hebben de leden inmiddels bericht gekregen.
Diverse cursussen zoals jureren, foto bespreken, module documentair enz. zullen praktisch gezien alleen in een zaal kunnen worden gehouden en naar verwachting pas in de loop van 2021 kunnen worden georganiseerd.

Tot slot
Ik hoop van harte dat we medio augustus 2021 weer een beetje ons normale leven kunnen gaan oppakken en afdelingsactiviteiten kunnen gaan organiseren waarbij we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten.
Onze voorzitter Marcel Waterman, penningmeester Chris Hörning en ondergetekende wensen alle leden van de Fotobond afdeling Gelderland Zuid ondanks alle beperkingen fijne feestdagen.
Tot in het nieuwe jaar.

Namens het bestuur,
Ina Kotterman
Interim secretaris Fotobond Afd. Gelderland Zuid.

Regionale Digitale Fotowedstrijd 2021

Aan de besturen van afdeling Gelderland-Zuid,

Fotoclub Oog & Optiek te Lunteren heeft wederom aangeboden om de organisatie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) het komende jaar te verzorgen. Daarom nodigen wij alle fotoclubs van afdeling Gelderland-Zuid uit om hun foto’s in te sturen. Wij willen u vragen de RDF in uw jaarprogramma op te nemen.

De RDF is een fotowedstrijd voor alle clubs uit de afdeling Gelderland-Zuid. Elke fotoclub kan een serie van 8 foto’s met een onderlinge samenhang insturen. De keuze van het onderwerp is vrij. Zo is de wedstrijd een prachtig middel voor elke fotoclub om de lat hoger te leggen en hun leden te stimuleren hun creativiteit verder te ontplooien. Wij hopen op mooie, verrassende en intrigerende foto’s.

Sluitingsdatum en informatie

U kunt de digitale foto’s inzenden tot 1 maart 2021. Ook ontvangen wij graag het digitaal ingevulde deelnameformulier. Veel praktische informatie vindt u in het reglement RDF.

Presentatie 12 april 2021

Wij gaan ervan uit dat de beperkende maatregelen betreffende Covid-19 in 2021 nog steeds van kracht zijn.

Daarom zal de presentatie online live via YouTube plaatsvinden op maandag 12 april 2021.

Uitnodiging RDF 2021
Reglement RDF 2021
Download Deelnameformulier

Juryverslag Regionale Digitale Fotowedstrijd 2020

Juryleden: Pieter van leeuwen en Monique de Zwart

De opzet van deze wedstrijd is bijzonder. Fotografen wordt gevraagd om samen te werken en gestimuleerd om een thema te visualiseren.

Allereerst over die samenwerking. We zijn als fotografen gewend om individueel te werken. En dan gaat het met deze wedstrijd net even anders. Je kunt eenvoudig een onderwerp met elkaar afspreken en ieder vervolgens zijn of haar individuele fotografenweg laten gaan. Maar je kunt ook de foto’s gezamenlijk maken. Beide manieren zagen wij terug, maar meestal werd gekozen alleen te fotograferen. In dat geval kun je als club diepgaand discussiëren welk thema je neemt, eventueel taken verdelen om het onderwerp zo veel mogelijk te dekken, en achteraf aandachtig selecteren welke foto’s elkaar het best aanvullen. Daar zagen we grote verschillen waar we als jury op hebben gewaardeerd. Sommige clubs namen voor de hand liggende thema’s waarbij makkelijk beelden te bedenken waren terwijl andere thema’s met een uitdaging namen. Ook daar hebben we naar gekeken. Daar waar de fotograaf zijn visie op het onderwerp laat zien wordt het voor de kijker en dus ook voor de jury interessanter.

Daarmee komen we op het tweede punt: het visualiseren van een thema. Het eerste idee dat bij iemand vormt is vaak hetzelfde als dat van buurman of buurvrouw. Denk je er nog een keer over na en bedenk je een idee dat daarop voortbouwt dan wordt het meestal een stuk verrassender en persoonlijker. Lang niet iedereen lijkt de nodige broedtijd te hebben genomen, en dat is naast andere aspecten van beeldkwaliteit als zeggingskracht en verfijning in de individuele scores meegenomen. En soms speelt de techniek ook een rol in de beoordeling als het gaat om beelden, waarvan men een technisch goede uitvoering verwacht.

De club die het beste scoorde viel op door de duidelijke samenhang in beeldtaal en onderwerp binnen het gekozen thema. Zij kozen voor het thema Genegenheid met als onderwerp (klein)kinderen. Ondanks dat er veel mogelijke onderwerpen zijn voor dit thema en dat kleinkinderen vaak een te gemakkelijk onderwerp zijn, was het in dit geval uiteindelijk toch een prima keuze. Deze club heeft van te voren nagedacht over de serie en de samenhang. Acht fotografen die allen op hun eigen manier hun genegenheid t.a.v. een (klein)kind in beeld brengen. Allen in zwartwit waardoor er een eenheid ontstaat. De serie vertelt de bijzondere relatie van grootouders en kleinkinderen.

Op korte afstand volgen de clubs met de thema’s bevrijding en Vanitas.  Het thema bevrijding werd op heel veel verschillende manieren gevisualiseerd, waarbij de foto’s elkaar goed aanvullen. Vanitas is als onderwerp hoog gegrepen en daarmee is echt voor een uitdaging gekozen. Hetzelfde geld voor de vorm die werd gehanteerd: Bij stillevens ligt de lat hoog.

Fotos RDF 2020
Juryrapport RDF 2020
Opname RDF 2020 bespreking YouTube

Live online fotobespreking van de Regionale Digitale Fotowedstrijd 2020


Er is geen ‘openbare bespreking’ in het Westhoffhuis in Lunteren, maar wel een live uitzending op YouTube.

Op dinsdag 14 april om 20:00 uur zal jurylid Pieter van Leeuwen de fotoseries bespreken via een live verbinding op YouTube.

Klik op de onderstaande link om direct naar YouTube Live te gaan.

https://youtu.be/MwhQqLY70aM

Tot de 14e niet in het Westhoffhuis, maar hier online…

Livestream, klik hier.

Na de livestream staat een overzicht van alle ingezonden fotoseries, uitslagen en de prijswinnaars op de beide websites van Oog en Optiek en Fotobond Gld.Zuid.

Oog en Optiek: https://oogenoptiek.nl

Fotobond Gld.Zuid.: https://fotobondgelderlandzuid.nl

Afdelingsportfolioavond 2019 bij Fotokring De Liemers.


Op dinsdag 11 februari 2020 werd de afdelingsportfolioavond 2019 gehouden bij Fotokring De Liemers in Zevenaar. Normaal gesproken wordt de afdelingsportfolioavond gehouden in november. Helaas had zich voor november geen fotoclub aangemeld. Het bestuur van de afdeling heeft Fotokring De Liemers bereid gevonden deze avond alsnog te organiseren. Waarvoor hartelijk danknamens het bestuur van de afdeling.

De avond werd gehouden in schuttersgebouw Sint Andreas. Een mooie ruimte waar de aanwezigen voor de bespreking op hun gemak alle foto’s konden bekijken. Hans Brongers was bereid gevonden de foto’s te bespreken. Er lagen 21 series foto’s op Hans te wachten om te bespreken. Hans had daar als zeer ervaren bespreker geen enkele moeite mee. Op zeer professionele wijze en met positief advies aan de makers van de foto’s besprak Hans binnen de daarvoor beschikbare tijd alle foto’s. Ook van het bestuur van de afdeling een woord van dank aan Hans. Het was een fijne fotoavond. Er werd prachtig fotowerk gepresenteerd. Genieten voor de aanwezigen dus.

Foto Nationaal
Op de afdelingsportfolioavond worden de fotografen van de vijf beste series genomineerd voor inzending van Foto Nationaal. Dit keer werden er zoveel kwalitatief goede series gepresenteerd, dat er door Hans zeven fotografen met hun prachtige serie werden genomineerd voor inzending voor Foto Nationaal.

Tekst: Ina Kotterman

Foto’s: Ina Kotterman

Livestream: RDF 2021

april 12 @ 20.00 - 22.00