Uitnodiging Regionale Digitale Fotowedstrijd 2023

Aan de besturen van de fotoclubs van de Afdeling Gelderland Zuid,

Als Contrast Fotoclub uit Druten hebben wij aangeboden om de organisatie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) in 2023 te verzorgen. Daarom nodigen wij alle fotoclubs van Afdeling Gelderland Zuid uit om deel te nemen. Wij willen u vragen de RDF in uw jaarprogramma op te nemen.
De RDF is een fotowedstrijd voor alle clubs uit de Afdeling Gelderland Zuid. Elke fotoclub kan een serie van 8 foto’s met een onderlinge samenhang insturen. De keuze van het onderwerp is vrij. Zo is de wedstrijd een prachtig middel voor elke fotoclub om de lat hoger te leggen en hun leden te stimuleren hun creativiteit verder te ontplooien. Wij hopen op mooie, verrassende en intrigerende foto’s.
De sluitingsdatum voor het insturen van uw foto’s is 21 april 2023. Het reglement staat hieronder en u kunt hier het reglement als pdf downloaden, het formulier voor de inzending kunt u hier downloaden. Verdere informatie met alle details, zoals de wedstrijd-procedures, belangrijke datums, etc. zal u zeer binnenkort worden toegestuurd.
De presentatie zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 3 juni 2023 14.00 uur in de Bogerd in Druten (inloop is vanaf 13.00 uur en de presentatie start stipt om 14.00 uur). Wij zullen ons inzetten om uw foto’s daar optimaal te projecteren, zodat ze zoveel mogelijk recht gedaan worden.

Met een vriendelijke groet,
Contrast Fotoclub Maas & Waal

Het Reglement voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd 2023

Deelnemende fotoclubs/fotografen

 • Deelname staat open voor fotoclubs die zijn aangesloten bij Afdeling Gelderland Zuid (06) van de Fotobond, Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie.
 • De inzending bestaat uit een samenhangende serie van acht, met een digitale camera genomen foto’s, gemaakt door acht verschillende fotografen.
 • Als een club bestaat uit minder dan acht leden, dan mag elke fotograaf maximaal twee foto’s bijdragen.
 • De clubs zijn vrij in het kiezen van het thema.

Wijze van inzenden

 • De foto’s moeten zijn genummerd van 1 tot en met 8, zonder toevoeging van enige naam of bondsnummer.
 • De foto’s hebben het bestandsformaat .jpeg of .tiff met de volgende afmeting: liggende foto’s 1400 pixels voor de langste zijde; staande en vierkante foto’s 1050 pixels voor de langste zijde.
 • Bij de serie hoort een Word-formulier waarop de naam en het nummer van de fotoclub staan, de naam van het thema en de nummers van de foto’s met de bijbehorende namen van de fotografen. Dit formulier wordt digitaal ingevuld en weer als Word-document teruggestuurd, samen met de fotobestanden.
 • De serie wordt, samen met het geheel ingevulde deelnameformulier digitaal verstuurd via de site https://www.wetransfer.com: naar rdf2023@contrast-fotoclub.nl.
 • De inzending dient uiterlijk 21 april 2023 te zijn ontvangen.

Jurering

 • Een onafhankelijke jury van twee personen, waarvan de voorzitter fotograaf is en de ander ook uit andere beeldvormende disciplines kan komen, zal de series beoordelen.
 • De puntentelling is als volgt:
  • Per individuele foto 1 – 10 punten per jurylid dus maximaal 10 x 2 = 20 punten;
  • Per club is dat dus maximaal 8 x 20 = 160 punten.
  • De hoogst mogelijke waardering voor de samenhang bedraagt de helft van het maximaal haalbare punten voor de individuele foto’s, dus 160 / 2 = 80 punten. Dit betekent dat ieder jurylid maximaal 40 punten mag geven voor de samenhang.
  • De totale maximale score per fotoclub bedraagt 160 + 80 = 240 punten.
 • De club met het hoogste totaal aantal punten wint de wisseltrofee; de drie hoogst scorende individuele fotografen krijgen een oorkonde.
 • De jurering geschiedt volstrekt anoniem: namen van de deelnemende clubs noch die van de fotografen zijn bekend bij de jury.
 • Na de presentatie zullen de juryleden alle foto’s van hun harde schijf deleten.

Presentatie en uitslag

 • Alle series worden door de organisatie gepresenteerd op de Regionale Digitale Fotobespreking, voorzien van commentaar door de voorzitter van de jury, waarna de uitslag en de prijsuitreiking zullen volgen.
 • De foto wordt geprojecteerd op een zwarte achtergrond. Het is aan de fotograaf/fotoclub of hij/zij de foto wil voorzien van een rand van een bepaalde kleur.
 • Na de presentatie en de prijsuitreiking worden de foto’s op de site van de Afdeling Gelderland Zuid van de Fotobond geplaatst, met vermelding van de uitslag.

Verantwoording

 • Het copyright van de foto blijft bij de fotografen.
 • Elke club is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het ingezonden werk.
 • De organiserende club behandelt de ingezonden foto’s met de grootste zorg, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het ingezonden werk en misbruik door derden.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemende club akkoord te gaan met dit reglement.