De Bilderbergavond was een jaarlijks terugkerend evenement voor alle leden van de Afdeling Gelderland Zuid en werd (meestal) in de maand november georganiseerd. Er werd een bekende spreker uitgenodigd, die het ingezonden werk van commentaar voorzag.

Hieronder staan nog een aantal verslagen van oude Bilderbergavonden

Verslag van de Bilderbergavond van woensdag 30 mei 2018

Na een eerste keer in november 2015 vond de Bilderbergavond opnieuw plaats in de Bevrijdingskerk in Wageningen. Deze keer niet georganiseerd door Camera Club Wageningen (CCW) maar door het bestuur van afdeling Gelderland-Zuid van de Fotobond omdat er zich voor deze avond geen club had aangemeld. Jammer, maar gelukkig was er een goed alternatief.

Ina Kotterman, lid van het afdelingsbestuur, opende de avond en heette iedereen welkom en in het bijzonder Simon Ophof die als ‘scherprechter’ was uitgenodigd om alle foto’s van commentaar te voorzien. Simon is naast Hans Brongers auteur van het boek ‘Over foto’s gesproken’ en heeft als zodanig voldoende ‘munitie’ om zijn werk goed te kunnen doen. Die munitie gebruikte hij uiteraard niet om foto’s af te schieten, maar voor opbouwende kritiek, waar de fotograaf en de club hun voordeel mee kunnen doen.

De volgende clubs hadden werk ingeleverd: Fotoclub Focel, Fotoclub Helios, Fotoclub Nijmegen, Fotoclub Wijchen, Fotokring De Liemers, Fotogroep Expo, Fotoclub Objectief, amateurfotoclub De Oude IJssel, Fotoclub Oog en Optiek, Fotoclub Velp en Camera Club Wageningen. Deze elf clubs hadden in totaal 75 foto’s ter beoordeling meegebracht.

De vooraf ingestuurde foto’s werden goed zichtbaar op twee grote schermen geprojecteerd en de afdrukken werden in passepartouts, uitstekend verlicht, op het fotobord van de Camera Club in print uitgestald. Simon gaf iedere foto de nodige aandacht en alles paste binnen de tijd.

Na afloop werden de vier leden van de zgn. ‘buitenboel’ commissie van CCW naar voren geroepen om een bedankje te krijgen voor de bewezen diensten (het inrichten van de zaal) en daarvoor werden ze ook in ‘de bloemetjes gezet’.

Verslag: Jan Molenveld

Foto’s: Jaap Mons

[/fusion_gallery]


Verslag Bilderbergavond 2017, 16 mei 2017

Je kunt het verslag van de Bilderbergavond lezen op de site van Fotokring de liemers: Marco Bastmeijer bij Fotokring de Liemers


Verslag Bilderbergavond 2016, 9 november 2016

Op woensdagavond 9 november 2016 werd de Bilderbergavond georganiseerd door de fotoclub ‘De Oude IJssel’. De locatie was de Bongerd te Doetinchem, thuisbasis van ‘De Oude IJssel’.
Er waren 85 fotografen aanwezig en in totaal waren er 79 geprinte foto’s om bekeken te worden die men op de tafels had neergelegd die daarvoor waren klaargezet.

Nadat de geprinte beelden waren bekeken heeft iedereen zich om 20.00 uur verzameld in de grote zaal. De Bilderbergavond werd geopend door Marjan Rosendahl, voorzitter van ‘De Oude IJssel’. Zij verwelkomde alle gasten, het bestuur van Fotobond Afdeling Gelderland Zuid, en in het bijzonder Peter van Tuijl die de bespreking op zich had genomen. Peter van Tuijl behoeft in de Achterhoek eigenlijk geen nadere introductie maar is naast Bondsmentor (1995), Lid Landelijke Groep Journalistiek (1995), Coördinator Bondsmeesterklasse, redacteur Fotobond In Beeld, lid Taakgroep Opleiding & Sprekers (Fotobond), Lid van Oost Gelders Fotografen Collectief.
De beelden werden geprojecteerd op het grote scherm en Peter van Tuijl heeft de beelden op zijn bekende enthousiaste wijze besproken. Dit was nog niet eenvoudig omdat de beelden een grote variatie aan onderwerpen en kwaliteit hadden. De positieve elementen zijn benoemd maar ook werden er suggesties tot verbetering gedaan.
Om 22.30 uur waren alle beelden de revue gepasseerd en werd Peter bedankt voor zijn bespreking.
Tevens werd nog vermeld dat ‘De Oude IJssel’ een expositie heeft in ‘t Brewinc die te bezichtigen is t/m 28 november 2016 en is er nog aandacht gevraagd voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd.
Deelnemende fotoclubs waren (in volgorde van bespreking): De Zutphense, Oog & Optiek, Trefkuul, Camera Club Wageningen, Helios, Objectief en Expo Ede, Nijmegen, De Liemers en De Oude IJssel.

[Foto’s: Anita Broda]


Verslag Bilderbergavond 10 november 2015

Camera Club Wageningen, tekst en foto’s: Jan Molenveld
In Wageningen vond dit jaar de Bilderbergavond plaats in de Bevrijdingskerk (Ritzema Bosweg 18, 6703 AX WAGENINGEN), ditmaal georganiseerd door de Camera Club Wageningen. Voor de organisatie in ‘Stad der bevrijding’ kwam de ‘bevrijding’ echter pas toen op het allerlaatste moment toch nog voldoende clubs uit afdeling Gelderland Zuid begonnen hun foto’s in te zenden. Uiteindelijk werden het 12 clubs en zo’n 95 foto’s van heel gevarieerde aard. Ook het bezoekersaantal was verheugend, voorzitter Norbert Lukkezen mocht bijna 100 bezoekers welkom heten.
In de prachtige halfronde zaal van de Bevrijdingskerk werden de vooraf ingestuurde foto’s goed zichtbaar op twee grote schermen geprojecteerd en werden de afdrukken in passepartouts, uitstekend verlicht en tien foto’s breed op het spiksplinternieuwe fotobord van de Camera Club (met dank aan Jaap Mons) in print uitgestald.
Als spreker was Jan Nabuurs uitgenodigd. Jan is Bondsmentor en komt uit Horst, is lid van Fotoclub Océ (Venlo), van de gespreksgroep NL-70 (Noord-Limburg) en van de Gespreksgroep Fotojournalistiek (Fotobond). In precies een minuut per inzender wist Jan elke foto met gevoel en respect voor de fotograaf te bespreken. Met af en toe een kritische noot zag hij ook nog kans de maker binnen die minuut iets mee te geven om aan te werken of om het nóg beter te maken. Jan zegt zelf altijd veel oog te hebben voor structuur in de foto en zich herhalende elementen. Het zal wel als grapje zijn bedoeld maar Jan zei dat hij zich af en toe geïnspireerd voelde door de omgeving.
Het is een beetje onduidelijk hoe lang de Bilderbergavonden al worden georganiseerd maar het vermoeden is dat dat al vanaf de jaren ‘70 is. Een lange traditie dus, die hopelijk nog lang wordt voortgezet.
Camera Club Wageningen kijkt in tevredenheid en met veel dank aan de coördinatiecommissie op de Bilderbergavond terug. Ook de reactie van de bezoekers was positief. Sommigen vonden de bespreking ‘iets te lief’ (lees: ‘niet streng genoeg’). De ruimte om foto’s uit te leggen bleek mede door de grote opkomst wat krap, maar er moet natuurlijk altijd iets te verbeteren blijven.
Veel dank aan ons organisatiecomité, alle inzenders en Jan Nabuurs voor deze zeer inspirerende avond.

Jan Molenveld,
Camera Club Wageningen


Bilderbergavond 24 november 2011

foto’s: Alfons Damhuis
Bilderbergavond 2011-11-24 Alfons Damhuis (02)Afgelopen donderdag was Hans Franz de gastspreker op deze druk bezochte avond. Hans is freelance fotograaf en tegenwoordig ook (weer) fotografie-docent.
Maar liefst dertien clubs waren vertegenwoordigd. En met zo’n 10 foto’s per club was het even doorwerken voor Hans en de organisatie om alle foto’s uitgestald, gezien en besproken te hebben. Het is natuurlijk ondoenlijk elke foto uitvoerig te bespreken.

Bilderbergavond 2011-11-24 Alfons Damhuis (05)

Van elke club werden de max. 10 foto’s neergezet. Hans vond daarin een prettige, humoristische, respectvolle en aandachtige manier van bespreken. Waarbij hij op zoek ging naar “verrassingen…een boeiend beeld…kadootjes…waar word ik blij van…wat zou ik aan de muur willen hebben…”.
Allerlei soorten foto’s kwamen voorbij. Hans’ voorliefde voor straatfotografie met “het moment…iets van voorbijgaande aard…een verhaal”, stak hij niet onder stoelen of banken. Maar achteraf moest hij bekennen dat hij ook wel getroffen was door een aantal landschapsfoto’s.

Bilderbergavond 2011-11-24 Alfons Damhuis (12)

Het tekent de spreker dat hij op zoek was naar een beeld en niet alleen een genre. Hans schuwde een kritische (objectieve en subjectieve) noot niet zoals hij de “molenfoto” typeerde als het voordehand liggende kiekje. Maar hij gaf daarbij wel tips voor verbetering; “verbeeldt – in een portretfoto – de persoon en niet het poppetje…zoek echtheid ipv een overdreven of gekunstelde pose”, “ga op zoek naar een doel”, “leg accenten – bij straatfotografie – en maak contact, creëer geen afstand”, “probeer iets rauws ipv pastorale landschappen…wees creatief ipv alleen registreren”. Uiteindelijk na vele foto’s te hebben gezien concludeerde Hans: “sommige dames zijn wel mooi, maar ik wil er geen verkering mee…” . Ziehier de uitdaging om verleidelijke foto’s te gaan maken.

[/two_third]