De jaarlijkse activiteiten van Fotobond Gelderland Zuid

Jaarlijks organiseren fotoclubs binnen de Afdeling (zoek hier naar Afdeling 06) activiteiten met ondersteuning van de Afdeling . Maar de Afdeling organiseert ook activiteiten met en voor fotoclubs. Als uitgangspunt geldt dat de activiteiten cluboverstijgend moeten zijn. Wil je als club óf als persoonlijk lid een activiteit organiseren , neem dan contact met ons op.

Afdelingsfoto-expositie

Zowel persoonlijke leden als clubleden kunnen exposeren.
subsidie via een aanvraag vooraf!
De organiserende fotoclub kan de kosten voor ruimte, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking?
De organiserende fotoclub stuurt zes én twee weken voor het begin van de expositie een uitnodiging naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden doorstuurt.
verslag?
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de expositie en enkele foto’s voor plaatsing op de website

Afdelingslezingen

Enkele malen per jaar organiseren clubs uit onze Afdeling een lezing van een fotograaf met landelijke bekendheid. Bij deze lezingen zijn niet alleen de leden van de organiserende fotoclub welkom, maar ook andere clubleden en persoonlijke leden uit de Afdeling.
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling. Aan deze vergoeding is over 2023 een maximum gesteld van € 350,00
wat moet de organiserende club doen

  • Neem tijdig contact op met de Afdelingssecretaris (secretaris@fotobondgelderlandzuid.nl) en dien een begroting in.
  • Zes weken voor de avond stuurt de Afdelingssecretaris een uitnodiging naar alle persoonlijke en clubleden in de Afdeling. De organiserende club moet daarvoor de informatie inclusief rechtenvrij fotomateriaal aanleveren.
  • Twee weken voor de lezing wordt door de Afdelingssecretaris een herinnering gestuurd. De organiserende club zorgt ervoor dat de secretaris eventuele wijzigingen in deze herinnering kan vermelden.
  • De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond met enkele foto’s die geplaatst kunnen worden op de website.
  • In 2023 worden er drie Afdelingslezingen georganiseerd, Door Photo31, Cameraclub Oosterbeek en Fotokring Arnhem. De datums en de uitnodigingen volgen nog.

Wil jouw club een lezing organiseren, neem dan contact met ons op!

‘Vijf met Samenhang’ (de voormalige portfolioavond)

‘Vijf met Samenhang’ is een Afdelingsavond (normaal georganiseerd in november) waar elk clublid en elk persoonlijk lid zich individueel kan presenteren met een serie van vijf foto’s.
Vanaf 2013 is hieraan de voordracht voor deelname aan Foto Nationaal gekoppeld. De Afdeling mag een aantal fotografen aanwijzen om in te zenden voor Foto Nationaal. Dit gebeurt op voordracht van de bespreker van de ‘Vijf met Samenhang’-avond. De voordracht van de bespreker wordt gedaan op grond van de kwaliteiten van de getoonde foto’s. De foto’s getoond op de portfolioavond hoeven géén deel uit te maken van de uiteindelijke inzending voor Foto Nationaal.
regels?
Een serie bestaat uit vijf foto’s.
De foto’s moeten een samenhangende serie vormen.
Foto’s worden digitaal en geprint aangeleverd.
Geprint: Formaat minimaal 20×30 cm (A4) in dik passe-partout (minimaal formaat 40×50 cm).
subsidie via een aanvraag vooraf!
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking?
De organiserende fotoclub stuurt zes én twee weken voor het begin van de avond een uitnodiging de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke doorstuurt.
verslag?
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond en enkele foto’s voor plaatsing op de website

Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF)

Deze wedstrijd voor fotoclubs is door Fotokring Arnhem in 2012 georganiseerd (met financiële steun van de Afdeling). Het is een clubwedstrijd, persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen, maar zijn natuurlijk van harte welkom op de bespreekavond.
de inzending
De clubs leveren een serie van acht foto’s aan, die gemaakt zijn met een digitale camera. Er wordt gelet op de individuele kwaliteit van de foto’s én de samenhang in de serie. Het thema is voor iedere club vrij.
regels
De inzending dient zes weken van tevoren binnen te zijn bij de secretaris van de organiserende club. Er is een openbare bespreking waarop alle inzendingen worden besproken en de winnaars bekend worden gemaakt
De uitslag en de foto’s worden op deze site geplaatst. Door mee te doen aan de RDF (zie reglement) geef je toestemming tot plaatsing van de foto’s.
Mocht je dit niet willen, geef dat dan zo snel mogelijk door aan de webmaster@fotobondgelderlandzuid.nl. Die zal de foto’s dan van de site verwijderen.
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking
Er wordt zes weken én twee weken voor het begin van de inzendtermijn en van de bespreekavond een uitnodiging verstuurd naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden zal doorsturen.
verslag
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond.
De Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) 2023 wordt georganiseerd door Contrast Maas en Waal, wat later in het voorjaar van 2023!

Genre-wedstrijden

Dit jaar (2024) organiseert de Afdeling weer de Genre-wedstrijden. Alle leden mogen ieder 2 foto’s in elke categorie inzenden. De voorgestelde genre’s dit jaar zijn (de genre’s worden vastgesteld op de ALV):

Natuur
Natuur – monochroom
Portret
Portret – monochroom
Documentair
Architectuur
Architectuur – zwart-wit