De jaarlijkse activiteiten van Fotobond Gelderland Zuid

Jaarlijks organiseren fotoclubs binnen de Afdeling activiteiten met ondersteuning van de Afdeling (zoek hier naar Afdeling 06). Maar de Afdeling organiseert ook activiteiten voor fotoclubs. Als uitgangspunt geldt dat de activiteiten cluboverstijgend moet zijn. Wil ja als club of persoonlijk lid een activiteit organiseren en heb je daarvoor ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Afdelingsfoto-expositie

Zowel persoonlijke leden als clubleden kunnen exposeren.
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor ruimte, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking
Er wordt zes weken én twee weken voor het begin van de expositie een uitnodiging verstuurd naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden zal doorsturen.
verslag
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de expositie en enkele foto’s voor plaatsing op de website

Bilderbergavond

De Bilderbergavond is een jaarlijks terugkerend evenement voor alle clubleden van de Afdeling Gelderland Zuid en wordt (meestal) in de maand mei georganiseerd. Er wordt een bekende spreker uitgenodigd, die het ingezonden werk van commentaar voorziet.
Kom in ieder geval eens een keer kijken bij dit symposium. Je ziet andermans werk, je leert er veel, je contacten met andere fotografen worden beter en je krijgt nieuwe ideeën.
regels
Per fotoclub mogen maximaal 10 foto’s (kleur en/of zwart-wit) getoond worden.
Elk lid mag maar één foto leveren.
Foto’s minimaal 20×30 cm (A4) in passe-partout (minimaal 2,5mm dik; minimaal formaat 40×50 cm).
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking
Er wordt zes weken én twee weken voor het begin van de avond een uitnodiging verstuurd naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden zal doorsturen.
verslag
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond en enkele foto’s voor plaatsing op de website.

Lezingencyclus

Enkele malen per jaar organiseert een club uit onze Afdeling een lezing van een fotograaf met landelijke bekendheid, waar zowel clubleden als persoonlijke leden van harte welkom zijn.
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling. Aan deze vergoeding is een maximum gesteld van € 350,00
bekendmaking
Er wordt zes weken én twee weken voor het begin van de avond een uitnodiging verstuurd naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden zal doorsturen.
verslag
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond en enkele foto’s voor plaatsing op de website

Portfolioavond

De Portfolioavond is een Afdelingsavond (normaal georganiseerd in november) waar elk clublid en persoonlijk lid zich kan presenteren met een portfolio.
Vanaf 2013 is hieraan de voordracht voor deelname aan Foto Nationaal gekoppeld. De Afdeling mag een aantal fotografen aanwijzen om in te zenden voor Foto Nationaal. Dit gebeurt op voordracht van de bespreker van de Portfolioavond. De voordracht van de bespreker wordt gedaan op grond van de kwaliteiten van de getoonde foto’s. De foto’s getoond op de portfolioavond hoeven geen deel uit te maken van de uiteindelijke inzending voor Foto Nationaal.
regels
Een portfolio bestaat uit ten minste vier tot maximaal acht foto’s.
De foto’s moeten qua stijl/onderwerp een samenhang hebben (dit is niet volgens de ‘normale’ definitie van een portfolio!).
Foto’s minimaal 20×30 cm (A4) in dik passe-partout (minimaal formaat 40×50 cm).
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking
Er wordt zes weken én twee weken voor het begin van de avond een uitnodiging verstuurd naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden zal doorsturen.
verslag
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond en enkele foto’s voor plaatsing op de website

Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF)

Deze wedstrijd is door Fotokring Arnhem in 2012 voor het eerst gehouden. Fotokring Arnhem heeft de wedstrijd georganiseerd (met financiële steun van de Afdeling). Het is een clubwedstrijd, persoonlijke leden kunnen hieraan niet deelnemen, maar zijn natuurlijk van harte welkom op de bespreekavond.
De foto’s moeten gemaakt zijn met een digitale camera. Er wordt gelet op de individuele kwaliteit van de foto’s en de samenhang in de serie. Het thema is voor iedere club vrij.
regels
De inzending dient zes weken van tevoren binnen te zijn bij de secretaris van de organiserende club.
De uitslag en de foto’s worden op deze site geplaatst. Door mee te doen aan de RDF (zie reglement) geef je toestemming tot plaatsing van de foto’s.
Mocht je dit niet willen, geef dat dan zo snel mogelijk door aan de webmaster@fotobondgelderlandzuid.nl. Die zal de foto’s dan van de site verwijderen.
subsidie
De organiserende fotoclub kan de kosten voor zaal, techniek en spreker een subsidie krijgen van de Afdeling. Dit kan uitsluitend door het vóóraf overleggen van een begroting die goedgekeurd moet worden door de penningmeester van de Afdeling.
bekendmaking
Er wordt zes weken én twee weken voor het begin van de inzendtermijn en van de bespreekavond een uitnodiging verstuurd naar de secretaris van de Afdeling, die de uitnodiging naar de clubs en de persoonlijke leden zal doorsturen.
verslag
De organiserende fotoclub zorgt voor een verslag van de avond.