Beste mensen,

Ik vraag jullie medewerking voor het volgende.
Binnenkort (uiterlijk 1 mei) mag ik als secretaris van afdeling Gelderland Zuid weer namen insturen van fotografen uit de afdeling die in aanmerking komen voor Foto Nationaal. Onze afdeling mag maximaal 16 leden nomineren voor een uitnodiging om in te zenden voor deze prestigieuze expositie. Dit kunnen zowel clubleden als persoonlijke Fotobondleden zijn.

Foto Nationaal (FN) wordt ook wel ‘het paradepaardje van de Fotobond’ genoemd. Elke uitgenodigde fotograaf kan een serie van 5 foto’s insturen. Een selectiecommissie, bestaande uit drie toppers uit de (professionele) fotowereld, maakt vervolgens een keuze uit het ingezonden werk.
FN is geen wedstrijd. Het doel is een expositie met een zo breed mogelijke afspiegeling van ontwikkelingen binnen de vrijetijdsfotografie. Er wordt gekozen voor kwalitatief hoogstaand, eigentijds werk. Uit het grote aantal inzendingen zal de commissie maximaal dertien series kiezen.
Zie voor meer informatie en de geselecteerde series van voorgaande jaren de website van de Fotobond (fotobond.nl).

Procedure

  • BMK leden worden sowieso uitgenodigd, dus die vallen niet binnen de 16 nominaties. Leden van de landelijke gespreksgroepen werden voorheen ook automatisch uitgenodigd, maar die regeling is afgeschaft.`
  • Tijdens de laatste portfolioavond zijn door bespreker Diana Bokje 5 fotografen geselecteerd, die door de afdeling zullen worden genomineerd. Dit zijn Jutta Biesemann (FC Nijmegen), Bert Hunink, Mylene vd Kamp, Peter Tump (alledrie van de Zutphense) en Wim Peters (De Liemers).
  • Persoonlijke leden: er is door de coördinator van FN expliciet gevraagd om ook de persoonlijke leden te betrekken bij de nominaties. Als afdelingsbestuur kennen we de meesten daarvan echter niet en hun fotowerk dus ook niet. Ben je persoonlijk lid en denk je een serie van vijf foto’s te kunnen aanleveren, waarmee je voldoet aan bovengenoemde kwalificaties voor FN, dan nodigen we je uit om je uiterlijk 25 april aan te melden via gldzuid@gmail.com. Je aanmelding hoeft nu nog niet vergezeld te gaan van foto’s! We willen maximaal 5 persoonlijke leden nomineren; bij meer aanmeldingen zullen we loten.
  • Clubleden: aan de clubs vragen we om uiterlijk 25 april één of meer leden van je club aan te melden waarvan jullie denken dat hun werk zo bijzonder genoeg is dat ze in aanmerking komen voor een nominatie voor FN. Er zullen door ons maximaal 6 clubleden worden genomineerd, bij meer aanmeldingen gaan we ook hier loten.

Extra: Vanwege de tijdsdruk vraag ik jullie om bij je aanmelding van jezelf of van je clubleden meteen al de volgende gegevens te vermelden:

  • Fotobondsnummer, naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

We hopen op jullie aller medewerking, zodat we namens Gelderland Zuid 16 bijzondere fotografen kunnen nomineren voor Foto Nationaal!

Met vriendelijke groeten,
Carleen

Bestuur Fotobond Afdeling Gelderland Zuid
Carleen van den Anker, secretaris
Guy Ackermans, voorzitter
Henk Ratstaak, penningmeester
Ina Kotterman, bestuurslid

 

 


Foto Nationaal 2012
Op zaterdag 22 september heeft afdeling 06, Gelderland Zuid, van de Fotobond de landelijke opening van de Foto Nationaal georganiseerd. De plaats van handeling was galerie Foto21 te Bredevoort.FotoNationaal-20120922-0290-A-002 FotoNationaal-20120922-0290-A-010
Nadat Jos Betting namens Foto21 de gasten had verwelkomd, deed Daan van der Vliet dat als voorzitter van en namens de organiserende afdeling.
Bezoekers opening
Ruim driekwart van de exposanten was, met of zonder aanhang, aanwezig. Ook bezoekers van diverse fotoclubs uit het land waren gekomen, al met al ongeveer 50 personen.
Pieter HerngreenPieter Herngreen, lid van het DB, doet verslag van het juryrapport en refereert in zijn toespraak dat de jury vooral gekeken heeft naar het ‘verhaal’ en de manier waarop het is verteld. De bijdragen die vragen oproepen trokken haar aandacht.
In zijn verdere betoog verteld Pieter dat de social media een niet weg te denken rol gaan spelen(en al spelen!) in de manier waarop er gefotografeerd zal gaan worden. Hierin zal de Fotobond in haar beleidsplan 2013-2017 aandacht aan besteden.
Pieter bedankt namens het DB, Helmut Gassen voor zijn jaren lange inzet als landelijk coördinator Foto Nationaal. Deze taak wordt in 2013 overgenomen door de Taakgroep ‘Wedstrijden en Exposities’.
FotoNationaal-20120922-0290-A-013 FotoNationaal-20120922-0290-A-043
De aanwezige exposanten kregen uit handen van Pieter, ter plaatse van hun foto’s, een certificaat overhandigd. Zo kon eenieder ook zien wié de maker was.
Na dit officiële gedeelte bedankt Daan in het nawoord Ton van Vroonhoven als plaatselijk coördinator Foto Nationaal.
Ook worden de dames Ina Kotterman en Annelies van der Vliet bedankt voor het verzorgen van de catering, alsmede Foto21 conservator, Dinie Wikkerink, wordt bedankt voor het inrichten van de expositie.
Onder het genot van een hapje en drankje was het een mooie middag van beelden bekijken en gezellig praten met elkaar.
In een van de andere zalen is mede de expositie ‘portretten en verhalen’ van Peter van Tuijl geopend.
Beide exposities hangen nog tot 28 oktober en kan ik jullie zeer aanbevelen.

Namens Afdeling 06 Gelderland Zuid
Daan van der Vliet