Regionale Digitale Fotowedstrijd 8e editie 2019

Juryverslag RDF 2019

De juryleden 2019 waren Frans de Boer en Louis Visseren.

Toen de organiserende fotoclub Oog & Optiek uit Lunteren mij benaderde om de jaarlijkse fotowedstrijd te jureren heb ik dit met veel plezier toegezegd en ben op zoek gegaan naar een geschikt maatje. Mijn keuze viel op Frans de Boer, die ik al jaren ken en die voor fotogroep Zwaanshoek al menig jaar de kwartaalopdrachten jureert. Frans is socioloog en stelt als fotograaf de betekenis van het beeld centraal. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de rol van het beeld bij propaganda. Hij werkt nu zowel met schoolkinderen als ouderen in fotografieprojecten. Ikzelf word van tijd tot tijd voor jureringen gevraagd en doe dat steeds met veel genoegen. Ik neem deel aan de landelijke groepen Fiap en BMK, ben bondsmentor en spreker en sinds kort toegetreden tot de taakgroep Opleidingen en sprekers van de Fotobond.

Bij het jureren zijn beide juryleden onafhankelijk van elkaar aan het werk gegaan. Wat opviel was de worsteling van de verschillende clubs om tot een serie te komen. Eigenlijk is het ook wel veel gevraagd om een serie te maken met verschillende makers. De individuele expressie van het individu leidt al snel tot een gebrek aan consistentie in het uitgangspunt van het thema of de gekozen beeldtaal. Soms kiest een club voor een overeenkomstig onderwerp of genre, maar dat is niet hetzelfde als een overeenkomstig thema.

De beste resultaten worden bereikt als de club van de wedstrijd een gezamenlijke activiteit heeft gemaakt. In een enkel geval leidt dat tot een geënsceneerde situatie die ongetwijfeld veel hilariteit onder de makers heeft opgeleverd. In fotografisch opzicht maakt dat echter duidelijk dat acteren en ensceneren disciplines zijn die veel vakmanschap vereisen. In andere gevallen wordt teruggevallen op vormfotografie. Daar is op zich weinig op tegen als er ook een betekenisgevende laag wordt aangeboord. De winnende club komt met een serie portretten die als een typologie kan worden aangemerkt en waarbij ook de individuele portretten veelzeggend zijn.

Eén van de individuele foto’s met de hoogste waardering komt ook voort uit de winnende serie. De andere foto’s die tot de beste drie behoren zijn respectievelijk een industrieel landschap dat vragen oproept bij de kijker en een bijna abstract beeld dat zowel poëtisch als esthetisch is uitgevoerd.

Wij feliciteren de winnaars met hun resultaten en danken alle deelnemers voor hun inspanningen. Tenslotte verdient wat ons betreft ook de organiserende club Oog & Optiek een compliment voor de zorgvuldige en correcte organisatie van deze jaarwedstrijd.

Juryleden:

Louis Visseren en Frans de Boer

Hier kan je de fotos van de RDF 2019 vinden

Hier kan je de uitslag van de RDF 2019 vinden

Regionale Digitale Fotowedstrijd 8e editie 2019

Fotoclub Oog en Optiek te Lunteren heeft aangeboden om de organisatie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) in 2019 te verzorgen.
Daarom nodigen wij alle fotoclubs van afdeling Gelderland-Zuid uit om hun foto’s in te sturen. Wij willen u vragen de RDF in uw jaarprogramma op te nemen.

De RDF is een fotowedstrijd voor alle clubs uit de afdeling Gelderland-Zuid. Elke fotoclub kan een serie van 8 foto’s met een onderlinge samenhang insturen. De keuze van het onderwerp is vrij. Zo is de wedstrijd een prachtig middel voor elke fotoclub om de lat hoger te leggen en hun leden te stimuleren hun creativiteit verder te ontplooien. Wij hopen op mooie, verrassende en intrigerende foto’s.

De sluitingsdatum voor het insturen van uw foto’s is 20 februari 2019. Nadere informatie met alle details zoals het reglement RDF, procedures, verdere data, adres, hoe en waar aan te leveren, etc. zal u begin december per mail worden toegestuurd.

De presentatie zal plaatsvinden op 3 april 2019 in de Rabozaal van het Westhoffhuis te Lunteren.
Wij zullen ons inzetten om uw foto’s daar optimaal te projecteren zodat ze zoveel mogelijk recht gedaan worden.

Met een vriendelijke groet,
fotoclub Oog en Optiek

Regionale Digitale Fotowedstrijd 7e editie 2018

Juryverslag RDF 2018
De juryleden 2018 waren Nelleke den Boon, Ad Witte en Jan Donders (voorzitter).
Na het verzoek van de organisatie (FC Objectief) van de Regionale Digitale Fotowedstrijd om als juryvoorzitter op te treden ben ik op zoek gegaan naar mede-juryleden. En die vond ik in mijn eigen kunstkring in Nieuwegein: Nelleke den Boon en Ad Witte. Nelleke is vooral gekwalificeerd door haar betrokkenheid bij de Stichting Kunstmarkt Nieuwegein, waar ze sinds jaren voorzitter is van de selectiecommissie. Ad Witte, BMK en lid van Camera Natura, ken ik van mijn eigen Fotogroep Fotogein als een gewaardeerde natuur- en landschapsfotograaf. Dat was een goede aanvulling op mijn interesse voor ‘mensen’ fotografie. En Nelleke hield ons bij de les door steeds de vraag ‘waarom’ te stellen.
De eerste actie was de foto’s te bekijken zonder te weten wat het thema was, en dan vanuit de foto’s te bedenken wat het thema zou kunnen zijn. Het verbaast niet dat hoe abstracter het thema is, het des te moeilijker is dat uit de foto’s naar voren te halen. Maar we leerden ook van de kracht van de boodschap in de ingezonden series.
Het valt niet mee als club, met leden die ieder hun eigen specialiteit en interesse hebben, een gezamenlijk thema uit te werken en te presenteren. Een som van goede individuele foto’s is nog geen goede serie. Het was duidelijk dat sommige clubs daar veel aandacht aan besteed hadden.
Wat ook opviel was de ‘slordigheid’ waarmee sommige clubs of fotografen omgingen met de kleurprofielen die besloten zijn in de jpeg bestanden. Bij de helft van de foto’s was het kleurprofiel niet gedefinieerd of verkeerd ingesteld. Daarbij hadden velen het AdobeRGB kleurprofiel, wat enkel een goede representatie van de kleuren geeft als de viewer ‘color aware’ is. Bij viewers als IrfanView of GIMP gaat dat dat fout en krijg je een veel fletsere foto te zien dan fotograaf bedoeld heeft. Het is ook de vraag of printcentrales daar goed mee overweg kunnen.
De jury waardeerde de poging van twee fotoclubs (Shooters Beuningen en Creashot) om via enscenering een serie met inhoud en humor te realiseren. Maar alle details in de foto gaan dan een rol spelen, niet het minst dat de modellen hun rol serieus moeten nemen. De fotograaf moet afwezig zijn in het beeld.
De individuele foto’s die de hoogste waardering kregen werden gekenmerkt door krachtige beelden die eenvoudig en helder zijn in hun boodschap naar de kijker. De winnende series kenmerken zich, naast goede individuele foto’s, door een afwerking waar zorg aan besteed is. Dat deze series allen in zwart/wit zijn geeft misschien aan dat hiermee de uniformiteit eenvoudiger te realiseren is dan in kleur. Het was in ieder geval geen vooropgezet doel van de jury om zwart/wit hoger te waarderen.
Onze felicitaties aan alle deelnemers, en vooral de winnaars, voor hun inspanningen en resultaten.
Namens de jury,
Jan Donders, BMK
juryvoorzitter

De uitslagen zijn hier te bekijken in Excel-formaat.


Regionale Digitale Fotowedstrijd 6e editie 2017

Winnende foto van Rick Debevère, winnende serie van Haarts te Aalten

Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseerde Fotoclub Objectief de Regionale Digitale Fotowedstrijd van de Afdeling Gelderland Zuid van de Fotobond. Op 29 april 2017 presenteerde Stan Kerlen, voorzitter van de jury, de resultaten. Er waren 88 foto’s van 11 fotoclubs, die zich hadden ingespannen om de beste foto’s te maken, maar óók om samenhang te laten zien tussen de 8 foto’s per club. Dat was dan ook de opdracht in de wedstrijd.
Stan was helder in zijn kritiek op de individuele foto’s, maar de jury had het moeilijker gevonden om de gewenste samenhang te beoordelen en waarderen. Niettemin was goed te zien dat clubs zich hadden ingespannen om op dat punt resultaat te bereiken. Haarts Foto Collectief uit Aalten ging, net als vorig jaar, met de wisseltrofee aan de haal omdat ze het hoogste gecombineerde puntenaantal haalden voor de individuele foto’s en voor de samenhang in de serie foto’s over Baas met hond. Op de tweede plaats FC Focel uit Elst met een serie over Mens en werk. Op de derde plaats Shooters uit Beuningen met dynamische foto’s van Nijmegen.
Rick Debevère, lid van het organiserende Objectief, kreeg het hoogste puntenaantal voor zijn mysterieuze architectuurfoto. De tweede prijs was voor Harm Klaverdijk van Focel, voor een foto van een installatiemonteur aan het werk. Tenslotte ging de derde prijs naar Frans Beer van Oog en Optiek voor een foto met fraai lijnenspel van het dak van het Arnhemse station. Harm en Frans hadden overigens een gelijk puntenaantal.
Stan Kerlen besprak de foto’s kritisch, maar met veel suggesties om de foto’s te versterken, met tips om risico’s te vermijden en met een aanstekelijk enthousiasme voor experimenteren. Leerzaam en interessant. Tijdens de pauze was er dan ook voldoende stof voor levendige discussies.

FC Objectief heeft zich voorgenomen volgend jaar de wedstrijd opnieuw te organiseren.

Hans Verwater

 


Juryrapport Regionale Digitale Fotowedstrijd 2017

De juryleden voor deze editie waren:  Henk van den Anker, Wim Bannink en Stan Kerlen (voorzitter).

Geruime tijd geleden ben ik gevraagd om als juryvoorzitter de Regionale Digitale Fotowedstrijd van Gelderland Zuid, samen met twee door mij aan te trekken andere leden, te jureren.
Na enig rondbellen is dit gelukt en hebben Henk van den Anker, bondsmentor, en Wim Bannink, BMK, zich bereid verklaard om deze klus samen met mij tot een goed einde te brengen.
Aanvankelijk heeft elk jurylid zelfstandig en zonder overleg met de anderen de inzendingen bekeken, de foto’s beoordeeld en gewaardeerd met een cijfer tussen de 1 en de 10. Op deze wijze zijn ook de clubinzendingen als serie beoordeeld.
Aangezien de inzendingen niet aan een algemeen thema of onderwerp hoefden te voldoen is het moeilijk om foto’s van zo’n uiteenlopend onderwerp en soort met elkaar te vergelijken. Het is een beetje als appels met peren. Om toch enig houvast te hebben, hebben wij besloten om bij het beoordelen 3 criteria te hanteren: originaliteit, creativiteit en de technische uitvoering. Dit leverde dan per foto en per jurylid een cijfer op.
Na deze individuele beoordeling is de jury bij elkaar gekomen om de uiteindelijke topfoto’s vast te stellen en de series een rangorde te geven. Wij hebben hier uitgebreid met elkaar over gediscussieerd en zijn uiteindelijk tot een beslissing gekomen waar alle juryleden zich in konden vinden.

Algemene opmerking
Het niveau van de ingezonden werken viel ons enigszins tegen. Er waren géén werkelijke uitschieters naar boven maar ook niet naar beneden. Overwegend vond de jury het ‘brave’ fotografie in de zin van mooie, neutrale foto’s. Eigenlijk zoals al decennialang wordt gefotografeerd. Veilig en op zeker spelend. Zoals gezegd levert dat fraaie foto’s op waarbij jij je af moet vragen of ze blijven hangen?
Durf eens uit je comfortzone te komen en ga het experiment aan. Het zal je verrassende beelden op leveren en misschien ook nog een extra uitdaging.

Wij hebben met veel plezier jullie foto’s beoordeeld en feliciteren de winnaars. Behoor je niet tot deze winnaars? Ga vooral door met deze prachtige hobby en wellicht verras je volgend jaar als individueel winnaar! Véél succes allemaal.

Namens de juryleden,
Stan Kerlen, BMK
juryvoorzitter

De uitslagen zijn te downloaden als pdf. De foto’s zijn hier te bekijken.


Regionale Digitale Fotowedstrijd 2016 bij Fotoclub Objectief in Ede

Op 12 april 2016 kwamen tientallen Gelderse fotografen naar het Kernhuis in Ede, de thuishaven van ‘Objectief’. Zij kwamen voor het juryoordeel over de door hun clubs ingezonden foto’s voor de Regionale Digitale Fotowedstrijd 2016, ‘die deze keer door ‘Objectief’ georganiseerd werd.
De jury bestond uit Simon Ophof, Theo Bijker en Hanneke de Vries. Zij hadden hun subjectieve, maar kundige, oordeel gegeven over 80 individuele foto’s en bovendien over de mate waarin de 8 foto’s per club een goede serie vormen. Simon kon de waardering analytisch en gemotiveerd verwoorden en zijn milde maar duidelijke formuleringen maakten de kritische noten goed verteerbaar.
Er waren veel mooie foto’s en er was goed te zien hoezeer de clubs zich hadden ingespannen om tot een goede serie te komen. Simon memoreerde nog eens dat een serie niet hetzelfde is als een genre (zoals bijvoorbeeld ‘Portret’). Je moet een inhoudelijk thema hebben, één ‘grammatica’ of stijl hanteren en variatie brengen.  Het Haarts Fotocollectief uit Aalten en Shooters uit Beuningen waren daarin het best geslaagd. Zij eindigden dan ook als 1e (mét de wisselbeker!) en 3e onder de clubs. Fotokring Arnhem legde beslag op de 2e plaats.
De beste individuele foto was van Erik van de Groep (FC Helios uit Aalten): een aangrijpend portret van een oude man. Jan van den Heuij (Fotokring Arnhem) en Evald Harmsen (Haarts Fotocollectief) werden met hun foto’s 2e en 3e.

Fotoclub Objectief mocht tenslotte aankondigen dat die vereniging deze wedstrijd ook volgend jaar graag organiseert.


Juryrapport Regionale Digitale Fotowedstrijd 2016

De juryleden voor deze editie waren:  Theo Bijker, Hanneke de Vries en Simon Ophof (voorzitter).

Met zijn drieën bekeken we in totaal 80 foto’s, die ondergebracht waren in 10 series. De omvang van de wedstrijd gaf ons de gelegenheid om het ingezonden werk in alle rust te bekijken en te beoordelen. Dat betekent niet dat daarmee een objectieve einduitslag tot stand gekomen is; dat kan nu eenmaal niet bij competities waarvan de beoordelingscriteria niet keihard vastliggen. Dus ook niet bij deze wedstrijd.
De jury moest de inzendingen op twee aspecten jureren: de kwaliteit van de individuele beelden en de seriematige kant. Vanuit die dubbele invalshoek zijn we ook te werk gegaan. Eerst zijn alle losse beelden snel bekeken en vervolgens stuk voor stuk besproken, zonder punten toe te kennen. Dit gebeurde in een derde ronde, waarbij ieder jurylid voor iedere foto schriftelijk maximaal 10 punten toekende.
Vervolgens werd iedere clubinzending als serie besproken en daarna schriftelijk van een score voorzien.
Het was voor ons prettig om op deze manier te werk te gaan, omdat bij de bespreking iedere foto van meerdere kanten belicht kon worden en de eigenlijke jurering toch een zaak van ieder van ons afzonderlijk bleef.
Veel verschillen waren er trouwens niet; zeker niet bij de toppers, die uitmuntten in originaliteit of zeggingskracht. Het viel trouwens op dat de niveauverschillen binnen de series soms wel erg groot waren. Dat had natuurlijk te maken met de opzet van de wedstrijd.
In principe werd iedere serie samengesteld uit 8 foto’s van 8 verschillende fotografen (als de omvang van de club dat toeliet). Dat heeft – naast de variatie in kwaliteit – nog een paar andere interessante gevolgen.
Een serie wordt vaak omschreven als een reeks beelden die een voor de fotograaf samenhangend geheel vormen en een eigen, passende beeldtaal hebben.
Dat is niet eenvoudig als je met 8 fotografen zo’n serie wilt maken. Je moet een onderwerp vaststellen, dat liefst ook enige verdieping toelaat en je moet ook de beeldtaal, de grammatica met elkaar afstemmen en toch ook weer voor voldoende variatie daarin zorgen.
Het vaststellen van een onderwerp was voor sommige clubs lastig: een genre (Straatfotografie of Portretten, bijvoorbeeld) is geen onderwerp, zoals ‘Zo bijzonder ben ik wel’ of ‘Vergeten’. Toch zijn de meeste clubs daar goed uitgekomen.
Moeilijker was de vormgeving. Enkele clubs hadden dit aspect erg goed doorgesproken. Dat resulteerde bijvoorbeeld in een vaste studio-opstelling voor portretten of een duidelijk zichtbare (letterlijk) rode draad in de serie, dan wel een afspraak over het object (drank) waarop zou worden scherpgesteld.
Bij een enkele serie is ook goed over de volgorde nagedacht. Bij veel series waren de beelden echter onderling verwisselbaar; eigenlijk betekent dit dat de samenhang dan nog niet dwingend genoeg is.
De opdracht voor deze wedstrijd was dus eigenlijk een hele lastige: met zijn achten een echte serie maken, is bijna onmogelijk. Een paar clubs zijn daar echter behoorlijk ver mee gekomen, doordat men heel zorgvuldig en goed doordacht vanuit een concept aan de slag is gegaan; op zo’n manier werkt een wedstrijd extra stimulerend. En eigenlijk zou daarom het puur seriematige aspect in deze wedstrijd ook apart met een prijs gewaardeerd moeten worden.
Wat viel verder op?
In de eerste plaats is door veel fotografen gezocht naar een oorspronkelijk beeld; dat bereik je eerder als je aan de hand van een thema werkt dat je gezamenlijk hebt vastgesteld. Je treedt dan eerder buiten je eigen, vaste fotografische routines.
Verder viel er op de meeste foto’s technisch niet veel aan te merken; dat zie je overigens overal binnen de Fotobond. Een enkeling vloog echter uit bocht door al te enthousiast met de schuifjes van Photoshop aan de slag te gaan.
En tenslotte viel op dat sommige fotografen de boodschap van hun foto wel erg nadrukkelijk in beeld wilden brengen; daarmee verloren sommige foto’s hun subtiliteit en waren ze over the top.
Bij het vaststellen van de einduitslag  van de individuele foto’s hebben we bij de foto’s met een gelijke eindscore in gezamenlijk overleg unaniem de rangorde vastgesteld en bepaald welke foto op de tweede plaats en de derde plaats eindigde.
Kortom: een mooie, inspirerende wedstrijd met veel goede inzendingen. Voor herhaling vatbaar!

De uitslagen zijn te downloaden als PDF. De foto’s kunnen hier bekeken worden.

Editie 2016

Na vier succesvolle edities van de Regionale Digitale Fotowedstrijd heeft het bestuur van Afdeling Gelderland Zuid van de Fotobond, samen met Fotoclub Objectief uit Ede besloten in 2016 een vijfde editie te laten volgen.
Namens het Afdelingsbestuur nodigt Fotoclub Objectief alle fotoclubs in de Afdeling uit om mee te doen met deze wedstrijd.
Zoals de naam al zegt gaat het om een digitale fotowedstrijd. Dus de foto’s moeten zijn genomen met een digitale camera. Er zal ook dit jaar gelet worden op de samenhang in de serie foto’s. De puntentelling voor de individuele foto’s en voor de serie wordt nader uitgewerkt in het reglement. Verder verzoeken wij de clubs om strikt volgens het reglement een correct bestandformaat in te leveren en de inzending digitaal via www.wetransfer.nl   te versturen. De inzending dient zes weken van tevoren binnen te zijn bij de secretaris van Fotoclub Objectief: w.vannisselroy@chello.nl en een lid van de werkgroep: e-barreveld@hetnet.nl . De sluitingsdatum is dus dinsdag 1 maart 2016.
Zoals in vorige edities is de keuze van het thema voor iedere club vrij.
De presentatie van de series voorzien van commentaar door de jury en de prijsuitreiking zullen plaatsvinden op dinsdag 12 april 2016 in de Kernzaal van Het Kernhuis te Ede.
Het Afdelingsbestuur en Fotoclub Objectief rekenen op een grote deelname en hoopt jullie allemaal te zien tijdens de openbare bespreking op 12 april 2016!

Routebeschrijving naar het Het Kernhuis, Parkrand 60 , 6714 GN  EDE (0318-633016)

Aangezien Het Kernhuis in een nieuwe wijk van Ede ligt, zullen veel routeplanners het adres nog niet kennen. Bovendien is de parkeergelegenheid direct rond Het Kernhuis zeer beperkt, maar is er een grote AH-parkeerplaats op 150 m afstand.
Het adres daarvan is : Albert Heijn Parkweide, Parkweide 14 , 6718 DJ Ede. Van daar is er een trap/lift en tunneltje onder de weg door naar de Parkrand en Het Kernhuis.
Albert Heijn Parkweide bereikt u als volgt:
Komende vanuit Arnhem op de A12 neemt u afrit no. 25 Oosterbeek/Ede, vervolgens Rijksweg 224 richting Ede , na kruispunt Noord/Begraafplaats richting Amersfoort en na 250 m bij de verkeerslichten rechtsaf de afslag naar winkelcentrum Parkweide (AH, Aldi) nemen, en linksaf de wijk in. U parkeert bij het AH-filiaal, neemt de passage tussen AH en Aldi en via de trap (of de lift) en de tunnelweg bereikt u de Parkrand. Direct linksom teruglopend bereikt u Het Kernhuis.
Komende vanaf de A30 ( Amersfoort, Lunteren,) of via de A12 en A30 (Utrecht, Wageningen) neemt u afrit 2 (Ede-Noord). Linksaf N224 richting Ede. U passeert winkelcentrum Parkweide (AH, Aldi) en direct daarna slaat u bij de verkeerslichten linksaf , vervolgens linksaf de wijk in.
U parkeert bij het AH-filiaal, neemt de voetgangerspassage tussen AH en Aldi en via de trap (of de lift) en de tunnelweg bereikt u de Parkrand. Direct links om teruglopend bereikt u Het Kernhuis.

Regionale Digitale Fotowedstrijd 2015
Op 23 april 2015 werd in Velp de uitslag bekend gemaakt van de wedstrijd. Dit werd gedaan door jurylid Marty Hermans.

Juryrapport RDF

Inleiding
Een fotowedstrijd jureren is altijd een hele eer en tegelijkertijd ook een enorme worsteling voor de juryleden. In de meeste (niet-foto)wedstrijden zijn er behoorlijk objectieve criteria die bepalen wie de winnaar is: je komt als snelste over de streep, weet het zwaarste gewicht te tillen of maakt de meeste doelpunten.
Binnen fotografische wedstrijden ligt dat toch heel anders. De uitslag van een fotowedstrijd wordt uiteindelijk bepaald door de smaak van de jury. Natuurlijk zijn er een aantal criteria waaraan een foto gemeten kan worden. Dat zijn over het algemeen toch de meer technische aspecten. Is de belichting goed, ligt de scherpte op de juiste plek, noem ze maar op.
Maar zelfs bij die meer objectieve criteria is het uiteindelijk de inschatting van de juryleden die bepaalt. Van een exacte wetenschap is geenszins sprake. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de meeste deelnemers van wedstrijden het meestal met de jury oneens is. Wij realiseren als jury dat ook wij niet tot een uitslag zullen zijn gekomen waar iedereen het mee eens is. En daar moeten wij mee leren leven. Wat wij echter wel willen bereiken is dat iedereen snapt hoe wij tot de uitslag zijn gekomen. Door bij de foto’s en series in het kort onze overwegingen mee te geven, hopen wij de deelnemers inzicht te geven in ons denkproces en oordeel. Uiteindelijk gaat het erom dat je als fotograaf plezier beleeft aan het meedoen en als je en passant ook nog iets opsteekt, dan is dat mooi meegenomen.
De jury & werkwijze
We hebben met zijn drieën (Marga Wiebenga, Rinse Dijkstra en Marty Hermans) de jurering van de foto’s gedaan. Hierbij hebben we zowel naar de individuele foto’s gekeken alsmede naar de series als geheel.
Voor iedere foto hebben we 100 punten beschikbaar, voor de totale serie een maximale score van 800. De individuele foto’s en series wegen in de uitslag dus even zwaar. De weging van de toegekende punten is meer een vergelijk tussen de verschillende foto’s en series. Het puntenaantal kan dan ook niet vertaald worden naar voldoende of onvoldoende, hoewel de verleiding daartoe misschien wel kan ontstaan.
Uiteindelijk hebben we alle resultaten bij elkaar genomen en is daar een rangorde uitgekomen. Als jury hebben wij op basis van die resultaten nogmaals naar het geheel gekeken om te zien of dit ook overeenkomt met het gevoel dat wij bij het werk hadden. Gelukkig was dit het geval.
Algemene indruk
Als advies voor een volgende wedstrijd zou willen wij meegeven om goed te kijken naar de thema’s. Ook bij deze wedstrijd zien we dat thema en genre door elkaar gehaald worden. Zo is straatfotografie bijvoorbeeld een genre en geen thema. Het thema is vaak meer gericht op de boodschap of het gevoel. Zo is bezuiniging en veranderingen in de zorg een zuiver thema. Dit thema kun je binnen een genre uitwerken: denk bijvoorbeeld aan documentaire fotografie of zelfs straatfotografie (de zorg voor zwerfjongeren bijvoorbeeld). Een serie kan een samenstel zijn van foto’s, wanneer er geen andere verbinding is dan het genre, dan spreek je meer over een verzameling beelden. Bij seriematig werken kun je met het uitwerken van een thema een extra betekenis aan de foto’s toevoegen. Wij zijn van mening dat jullie dit effect sterker hadden kunnen benutten. Bijna alle series – inclusief de winnende – waren meer verzamelend van aard dan narratief (verhalend). Dit kan uiteraard zo bedoeld zijn, maar door ons als jury als gemiste kans ervaren.
Een ander opvallende rode lijn voor ons was de uitkadering van het werk. We kwamen een groot aantal voorbeelden tegen waar een zorgvuldiger (lees vaak krappere) uitsnede de foto’s ten goede zou komen. Door het ‘less is more’- principe kun je als fotograaf meer aandacht vragen en krijgen voor het onderwerp. Ook kunnen storende elementen vermeden worden en wordt de impact van een foto groter. Binnen de foto’s kwamen wij een grote bandbreedte in niveau en afwerking tegen. Ook hier geldt dat meer aandacht voor de nabewerking het niveau van een foto positief kan beïnvloeden.
Wij zijn van mening dat je fotografie altijd positief moet benaderen, slechte foto’s bestaan in principe niet. Wel zijn er elementen in de foto die een beeld versterken of verzwakken. Binnen onze commentaren bij de individuele foto’s hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om hier aandacht aan te besteden. Wij hopen dat de individuele deelnemers iets met onze opmerkingen kunnen.
De uitslag
Omdat we zowel op de individuele foto’s als op de serie als geheel hebben gescoord zien we het fenomeen dat de club met de hoogste individuele scores niet altijd de hoogste plaats krijgt. In onze jury opdracht hebben we meegekregen dat samenhang in de series een belangrijk criterium is voor deze wedstrijd, vandaar ook dat wij voor de eerder beschreven wijze van scoren hebben gekozen.
De uitslag van de series en individuele foto’s en clubs is in het bijgesloten overzicht terug te lezen.
Tot slot
Wij drieën hebben het als zeer inspirerend ervaren om deze wedstrijd te mogen jureren. Ook juryleden leren iedere keer bij en krijgen ideeën door jullie werk. Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld. Zoals gezegd verwachten we niet dat iedereen het met ons eens zal zijn, wel hopen wij dat iedereen begrijpt hoe wij tot ons oordeel zijn gekomen.

Marga Wiebenga
Rinse Dijkstra
Marty Hermans

De foto’s kunnen hier bekeken worden. De uitslagen zijn nog niet in het fotoalbum opgenomen, daar wordt nog aan gewerkt. Tot die tijd zijn de wedstrijduitslagen als Excel-bestand te downloaden.

de derde versie in 2014
Op 24 april 2014 werd bekendgemaakt dat Fotoclub Helios dit jaar met de trofee naar huis mocht gaan. Op de site van Afdeling 06 Gelderland-Zuid staan alle foto’s die in 2014 zijn ingestuurd. Kijk daarvoor op:
– Alle ingezonden foto’s kun je hier bekijken

de tweede versie in 2013:
– De uitslagen in PDF formaat
– Alle ingezonden foto’s kun je hier bekijken
– Hier kun je foto’s van de bespreking en de prijsuitreiking bekijken

de eerst versie in 2012
In 2012 werd de eerste versie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd georganiseerd door Fotokring Arnhem. In de analoge periode was er een Regionale Diawedstrijd en een wedstrijd tussen verschillende regio’s waar als wisseltrofee de bronzen (Agfa) Click te winnen viel. Deze twee activiteiten zijn nu samengevoegd tot één activiteit de ‘Regionale Digitale Fotowedstrijd’.
De wisseltrofee bestaat uit de ‘Bronzen Digicam’. Net zoals toen bij de diawedstrijd zal de bespreking door één van de juryleden gehouden worden en de uitreiking van de Bronzen Digicam en oorkondes plaats vinden. De projectie van de digitale foto’s zullen in HD kwaliteit op een groot scherm geprojecteerd worden.
Uitslag 2012
Op 12 april heeft de clubinzending van de Fotokring Arnhem de hoofdprijs gehaald! Een felicitatie waard! Aan de wedstrijd namen 9 clubs deel uit de Afdeling Gelderland -Zuid. Iedere deelnemende fotoclub had een eigen thema naar vrije keuze.
De foto’s zijn blind gejureerd door Jan Nass, Eli van Hossevoort en Margreet Heinen. Tijdens de prijsuitreiking zijn de foto’s in al hun glorie getoond aan ruim 80 aanwezigen op een doek van 6×3 meter. Margreet Heinen heeft de foto’s besproken en uitleg gegeven over het oordeel van de jury. Zij kreeg veel complimenten uit de zaal!
Je kunt de foto’s hier zien.Een verslag van de avond vind je op de site van Fotokring Arnhem.