Afdelingsmentoraat Gelderland Zuid 2018-2019
Afdeling Gelderland Zuid organiseert komend seizoen opnieuw twee inspirerende afdelingsmentoraten.
Waarom zou je een mentoraat volgen?
Als fotograaf die op zoek is naar verbreding of verdieping van kennis en ervaring kun je een mentoraat volgen. Niet voor vergroting van je technische kennis maar vooral om je creativiteit en de inhoud van je fotowerk te ontplooien. Deelnemende fotografen worden geacht zich inhoudelijk te willen ontwikkelen in hun fotografie. In een Afdelingsmentoraat word je op je eigen niveau gestimuleerd en in je persoonlijke fotografische ontwikkeling begeleid. Het ontwikkelingsdoel is gericht op de verbeelding en/of het vertellende (verhalende) van de fotograaf in zijn/haar fotografie. In wederzijdse vertrouwen wordt een programma vastgesteld waarbij het eigen werk van de deelnemer vertrekpunt is voor een ontdekkingstocht. Fotobesprekingen en huiswerkopdrachten zijn de belangrijkste middelen om het terrein te verkennen. Doel is vooral deelnemers te laten ervaren dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Leren leren als het ware. En natuurlijk moet het wel leuk blijven, dus het zal vooral praktisch en uiteraard met fotografie ingevuld worden.
Bekijk de informatie over de mentoraten van Peter van Tuijl en Mirjam Appelhof.