Uitnodiging
‘Vijf met Samenhang’ een avond van Fotobond Afdeling Gelderland Zuid, georganiseerd door Fotoclub De Oude IJssel uit Doetinchem.

Fotoclub De Oude IJssel uit Doetinchem organiseert weer de jaarlijkse ‘Vijf met Samenhang’-avond (voorheen Portfolioavond) voor de Afdeling Gelderland Zuid. Wij nodigen de leden van alle verenigingen en individuele leden uit om met een serie van 5 foto’s met samenhang deel te nemen. Deze worden door een deskundige bespreker van commentaar voorzien. Bovendien mag de spreker enkele deelnemers nomineren om deel te nemen aan de Foto Nationaal 2025.

Digitaal inzenden én prints meenemen of laten printen!
Stuur uiterlijk (datum volgt nog) je beelden digitaal via WeTransfer.com naar coen@heveling.com onder vermelding van je naam, verenigingsnaam en Fotobondlidnummer. Geef ook duidelijk aan
wat de volgorde van de te bespreken foto’s is. Hiervan maken wij een presentatie om de bespreking te ondersteunen met een projectie van de te bespreken foto’s.
We printen alle foto’s op A4-formaat en plakken die op tafels. Bij binnenkomst kunt je daar je afdrukken op  leggen. Zo komen ze op volgorde van presentatie en bespreking te liggen. Op verzoek kan Coen Heveling je ondersteunen met afdrukken, opplakken en in passe-partout zetten.
De te bespreken foto’s moeten afgedrukt aangeleverd te worden, liefst opgeplakt en eventueel in passe-partout. Voorkeurs buitenmaat van het passe-partout is 40 x 50 cm. De foto’s moeten ‘zelfstandig’ kunnen staan, ze worden niet gehangen. Aan het eind van de avond neemt u uw foto’s weer nee naar huis.
Als je de serie wilt laten afdrukken door Coen Heveling, dan vind je hier alle informatie (Let op pdf van vorig jaar).

N.B. Willen de secretariaten uiterlijk – datum volgt nog – per e-mail doorgeven hoeveel stoelen we voor jouw vereniging mogen klaarzetten? We hopen op een grote
deelname.

Namens Fotoclub De Oude IJssel,
Coen Heveling
coen@heveling.com
06-44547689
www.fotoclubdeoudeijssel.nl

tijd
Woensdag 6 november 2024, 20.00 uur, zaal open om 19.000 uur.
De foto’s moeten uiterlijk -datum volgt nog- ingezonden worden voor deelname.
locatie (onder voorbehoud)
Zaal Teunissen in Kilder
Hoofdstraat 2
70356 AK  KILDER
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.
info
www.fotoclubdeoudeijssel.nl

Regionale Digitale Fotowedstrijd 2021 – Juryrapport

Juryleden 2021 – Diana Bokje en Armando Jongejan.

De RDF-commissie van fotoclub Oog & Optiek heeft ons uitgenodigd om de Regionale Digitale Fotowedstrijd 2021 te jureren. We zijn beiden bondsmentor en maken deel uit van verschillende (internationale) fotogroepen, zoals de BMK, documentair of Contemporary Photography. We hebben wel eens samen een internationale fotowedstrijd van bijna 10.000 beelden gejureerd, maar samen voor een afdeling was nieuw voor ons. Tijdens COVID-19 is het lastig om de jurering fysiek te doen. Het contact met de leden in een zaal ervaren we als een gemis. Maar goed aan de andere kant raken we langzaam maar zeker gewend om dit via een Zoom-sessie of een videopresentatie bij te wonen. Het is even niet anders.

Afgelopen periode hebben zeven fotogroepen elk een serie van acht foto’s samengesteld die onderling samenhang moeten vertonen. Aan ons de taak om dit te waarderen met een cijfer voor de serie met de beste samenhang en vanzelfsprekend hebben we de afzonderlijke foto’s van punten te voorzien.

Begin maart kregen we via WeTransfer de series toegestuurd en een uitgebreide toelichting over de voorwaarden. Elke serie en beeld werden anoniem met ons gedeeld. Met dit in ons achterhoofd hebben we de series eerst afzonderlijk bekeken en gewaardeerd en vervolgens hebben wij tijdens een Zoom-sessie onze op- en aanmerkingen over de series besproken.

Het viel ons op dat de invalshoeken van de verschillende clubs nogal uit elkaar lagen. De samenhang tussen een serie kleurpotloden is nu eenmaal anders dan bij een serie over ‘verbinding’ of ‘desolaat’.

We hebben het idee dat ook de afspraken vooraf en de selectie na afloop bij de clubs verschillend is geweest. Dat is een aanname, maar als we naar de series kijken zagen we daar flinke verschillen. Niet elke serie was even consistent opgebouwd. Liggende beelden met een staand beeld kan natuurlijk prima werken, maar als de benadering van het onderwerp uit elkaar loopt versterkt dat de serie niet. We hebben ook gezien dat een groep duidelijk afspraken heeft gemaakt over de aanpak, benadering van het onderwerp, beeldtaal, formaat en techniek. Dat zie je ook terug bij onze waardering van de series. Het verdient wat ons betreft aardig wat voorbereiding om een serie met verschillende fotografen samen te stellen. Iedereen is immers anders, dus je legt de lat erg hoog voor de deelnemende leden en fotogroepen. Je moet mogelijk je eigen stijl, manier van werken en benadering loslaten en samen met de andere fotografen voor een gezamenlijk thema kiezen. Daar hebben we sowieso veel waardering voor, want het vraagt durf en doorzettingsvermogen om een serie met samenhang als club te maken!

Bij het samenstellen van een serie is de titel ook heel sturend voor ons als jurylid. De serie met de titel ‘La Vie Sans Roses’ (Leven zonder rozen) is volledig uitgevoerd met rozen. Dan wordt daar mogelijk iets bedoeld door de inzenders. Een kwinkslag misschien, maar het kan ons als jury ook op het verkeerde been zetten. Wees je daarvan bewust. Overigens hebben we ons niet laten leiden door de titel en de foto’s beoordeeld op hun kwaliteiten, zoals in elke serie. Je ziet dat de waarderingen uiteenlopen. Een foto van een mooi landschap is wat anders dan een krachtig beeld van een mooi landschap. Een extra laag, diepgang, originaliteit, zeggingskracht, zit er een verhaal in? Dat soort elementen maken het voor ons als jurylid aantrekkelijk om foto’s te waarderen. Voor ons was het klip en klaar dat een foto duidelijk de winnaar was met voor ons een dikke negen. Het was bijna een tien, maar dan had de inkadering mogelijk nog iets krapper gekund, waardoor het verhaal niet in zijn geheel weggegeven werd. Een boeiend beeld, dat ook aanzet tot denken.

Aanzetten tot denken, dat is een verdienste op zich! Dus als je de foto’s ziet en je vraagt je af waarom een fotograaf voor deze beeldopbouw, het onderwerp of benadering heeft gekozen. Vraag je dan ook af wat jij wilt vertellen, wat je wilt overbrengen en neem dat mee voor de jaarwedstrijd van 2022! Stem dit met de andere clubgenoten bij de start van het maken van de serie (en ook tussendoor) goed af. Het zorgt ervoor dat je als fotograaf en als club nog meer plezier beleeft aan het maken van een beeld en serie die tot de verbeelding spreekt.

Wij hebben de foto’s bekeken en besproken. We hebben ervan genoten om zoveel divers fotowerk voorbij te zien komen en willen de winnaars feliciteren en makers bedanken voor hun inzet om samen aan deze series te werken! Tot slot willen we de RDF-commissie van Oog & Optiek bedanken voor de prima voorbereidingen om deze wedstrijd te organiseren.

Juryleden – Diana Bokje en Armando Jongejan

Portfolio bespreking Fotobond Gelderland-Zuid

Door: Peter van Tuijl