De afdelingsvergaderingen (ALV) worden tweemaal per jaar gehouden, eenmaal in maart en eenmaal in november.
De vergaderingen worden afwisselend gepland op de eerste en de tweede woensdag van de maand, zodat zoveel mogelijk clubs kunnen komen.
De afdelingsvergaderingen worden normaliter gehouden in Zaal Luiking, Van Voorstweg 1, 6941 RVĀ  Didam.
Door de nog steeds heersende Covid pandemie, zijn we echter genoodzaakt de ALV online te houden.
Er wordt vanuit gegaan dat er een afvaardiging van alle clubs op de vergaderingen aanwezig is.
Als men verhinderd is dient men een afmelding aan de secretaris van de Afdeling te sturen.

De geplande datum is:

2021 / Woensdag 1 december 2021 (Online)

Nadere informatie wordt via Mail verstuurd.