Aanvang 2019 volgt meer info omtrent de nieuwe cursusmodules van de Fotobond


Uitnodiging: Twee nieuwe cursusmodules Fotobond voor alle leden in de Afdeling Gelderland Zuid!

Zoals je hebt kunnen lezen in ‘Fotobond In Beeld’ ontwikkelt de Taakgroep Opleiding & Sprekers een nieuwe modulaire cursus voor Fotobond-leden. De modules ‘Compositie’ en ‘Seriematig werken’ zijn inmiddels klaar. Elke module vult één avond. De organisatie van de cursus vindt plaats via de Afdelingen.
Afdeling Gelderland Zuid organiseert voor beide modules cursusavonden voor leden van de Afdeling. De cursussen die in het najaar worden gegeven zijn dezelfde als die in het voorjaar zijn gegeven, het zijn dus geen vervolgcursussen

donderdag 5 oktober 2017 – ‘Seriematig werken’ door Peter van Tuijl

In de module Seriematig werken kijken we wanneer foto’s een serie vormen. Welke verschillende typen series zijn er? Wat gebeurt er wanneer je meerdere beelden naast elkaar zet en hoe belangrijk is de volgorde?

D’n Bogerd
van Heemstraweg 53
6651 KH Druten
20.00 uur, er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Opgeven
De Afdeling draagt een deel van de kosten, waardoor deelname aan een cursusavond slechts € 2,50 per persoon kost.
Meld je aan via e-mail: gldzuid@gmail.com en betaal gelijktijdig € 2,50 op NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van afd. 06 Gelderland Z Fotobond.  Vermeld bij je opgave: ‘Series’.

maandag 20 november 2017 – ‘Compositie’ door Hans Brongers

De module ‘Compositie’ richt zich op de verschillende manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?

Ons Huis
Dokter Honigstraat 3
6901 AP Zevenaar
20.00 uur, er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.

Opgeven
De Afdeling draagt een deel van de kosten, waardoor deelname aan een cursusavond slechts € 2,50 per persoon kost.
Meld je aan via e-mail: gldzuid@gmail.com en betaal gelijktijdig € 2,50 op NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van afd. 06 Gelderland Z Fotobond.  Vermeld bij je opgave: ‘Compositie’.

Meer informatie cursusmodules ‘Compositie’ en ‘Series’

Zoals je hebt kunnen lezen in ‘Fotobond In beeld’, ontwikkelt de Taakgroep Opleiding & sprekers een nieuwe cursus voor Fotobondleden. De cursus heeft een modulaire opbouw zodat iedereen dat stukje kennis kan halen waaraan hij/zij behoefte heeft. De modules bestaan uit een goede mix van theorie en praktijk. De eerste modules ‘Compositie’  en ‘Series’ zijn inmiddels klaar en kunnen worden uitgerold. Net als bij de cursus ‘Fotobespreken’ zullen Fotobondmentoren de cursus geven en ligt de organisatie in handen van de Afdelingen.

Module Compositie (1 avond)
Het zoeken naar een ‘goede’ compositie blijft de eeuwige zoektocht van de fotograaf. Natuurlijk is er niet één goede compositie, maar zijn er vele manieren om een passende compositie voor dat ene onderwerp te vinden. Hierbij draait het om alle elementen die zich binnen het kader bevinden. Hoe verhouden zij zich met elkaar en wat betekent dit voor de inhoud van de foto?

Module Series (1 avond)
De afdelingswedstrijden ‘Vijf met samenhang’ zet steeds meer mensen aan tot het maken van een serie. Een leuke uitdaging waarbij veel te leren valt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vraag naar kennis over het maken van series veelgevraagd is binnen de Fotobond. In de modules Series kijken we wanneer foto’s een serie vormen. Welke verschillende type series zijn er? Wat gebeurt er wanneer je meerdere beelden naast elkaar zet en hoe belangrijk is de volgorde? Hoe kies je een goede titel?

Groepsgrootte
De modules kunnen voor zowel kleine als grote groepen worden gegeven.

Organisatie
Wij verzoeken iedere afdeling om de modules op te nemen in hun programma. Je bent vrij in het zoeken van een datum, locatie en het kiezen van een bondsmentor. In de Fotobondmentorenlijst op de website van de Fotobond vind je de verschillende mentoren in de buurt.

Verspreiding materiaal
De hand-outs van de modules worden na de cursus verspreid door de mentoren.

Subsidie
Per avond is er een subsidie van € 50,00 beschikbaar van Afdeling Gelderland Zuid.