Portfolioavond

Home/Voor leden/Portfolioavond

wat is een portfolioavond?
Een Portfolioavond is een Afdelingsavond waar ieder lid van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid zich kan presenteren met een portfolio.
Vanaf 2013 is hieraan de voordracht voor deelname aan Foto Nationaal gekoppeld. De Afdeling Gelderland Zuid mag maximaal vijf fotografen aanwijzen om in te zenden voor Foto Nationaal. Dit gebeurt nu op voordracht van de bespreker van de Portfolioavond. De voordracht van de bespreker wordt gedaan op grond van de kwaliteiten van de getoonde foto’s. De foto’s getoond op de portfolioavond hoeven geen deel uit te maken van de uiteindelijke inzending voor Foto Nationaal.
wat is een portfolio?
Een portfolio bestaat uit ten minste vier tot maximaal acht foto’s. De foto’s moeten qua stijl/onderwerp een samenhang hebben.  Foto’s minimaal 20×30 cm (A4) in dik passe-partout (minimaal formaat 40×50 cm).

Uitnodiging

Portfolio-avond  dinsdag 13 november 2018 in Wageningen, de foto-bespreker is Jan Nabuurs

Camera Club Wageningen organiseert dit jaar de portfolio-avond en nodigtclubleden en persoonlijke leden uit Gelderland Zuid van harte uit om hieraan mee te doen. Ook als je zelf geen portfolio aandraagt ter bespreking is het overigens een leuke en leerzame avond.

De portfolio-avond wordt gehouden op dinsdag 13 november. We zijn heel blij dat we Jan Nabuurs bereid gevonden hebben om de foto’s te bespreken. Jan komt uit Horst en is Bondsmentor, lid van Fotoclub Océ (Venlo), van de gespreksgroep NL-70 (Noord-Limburg) en van de Gespreksgroep Fotojournalistiek (Fotobond). Hij fotografeert graag mensen, zowel in de studio als op straat.

Let op: de foto’s worden in print getoond op een presentatiebord. Op basis daarvan vindt de bespreking plaats. De foto’s worden tijdens de bespreking ook met een beamer geprojecteerd. Daarom vragen we jullie om de foto’s uiterlijk zaterdag 10 november per WeTransfer te sturen naar cameraclubwageningen@gmail.com.Ter plekke worden geen opnames gemaakt. Wil je de foto’s je bondsnummer en een volgorde meegeven? Het formaat van de bestanden: max 1400 pixels breed of max 1050 pixels hoog.

Locatie: De portfolio-avondis in de Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, Wageningen.Vrij parkeren langs de ventweg (beide zijden) en in de omliggende straten. Wie met openbaar vervoer komt wijzen we erop dat er recht tegenover de kerk een bushalte van de buslijn Arnhem-Wageningen is. Het busstation (voor andere richtingen) is ook vlakbij.

Tijd: De bespreking begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en kunnen de foto’s worden neergelegd. De bespreker en de andere aanwezigen kunnen deze danvast bekijken. Het is dus raadzaam om op tijd aanwezig te zijn.

Van harte welkom, ook als je zelf geen foto’s instuurt!

 

Verslagen van eerdere Portfolioavonden

Portfolioavond 2017 / 9 november 2017 / Fotoclub De Oude IJssel /
Tekst Karel Peters / Foto’s Anita Broda /

Portfolioavond 2017, De Oude IJssel

Portfolioavond 2017, De Oude IJssel

Op 9 november hebben we als fotoclub De Oude IJssel de Afdelingsportfolioavond van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid verzorgd. Er waren meer dan 30 portfolio’s aanwezig met in totaal 230 foto’s. Omdat de foto’s zowel digitaal als geprint in passe-partout aangeleverd waren konden deze mooi gepresenteerd en besproken worden.
Hans Brongers was uitgenodigd deze bespreking te verzorgen en kreeg door de grote hoeveelheid beelden slechts 4 minuten per portfolio. Hans wist toch op uitstekende wijze de series te bespreken, waarbij hij zelf ook al aangaf dat sommige series niet de aandacht konden krijgen die deze eigenlijk wel verdienden.
Hans gaf ook aan dat de kwaliteit van alle portfolio’s erg hoog was en dat er enkele prachtige portfolio’s bij waren. Tijdens de Afdelingsportfolioavond worden 5 à 6 mensen met een fraaie serie foto’s geselecteerd voor inzending voor Foto Nationaal voor het komende jaar. Hans koos daarvoor 6 bijzondere fraaie portfolio’s uit (grappig detail was dat alle makers hiervan vrouwen waren). De geselecteerde zijn: Els Thijssen, Erica de Haas en Joyce van Panhuis-Maas allen persoonlijk lid, Marlike Poldermans van Fotokring de Liemers en Willy Bomert van Fotoclub Nijmegen.
Volgens ons heeft iedereen een mooie fotoavond beleeft. Namens fotoclub de oude IJssel wordt iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd, met name natuurlijk Hans Brongers.

Portfolioavond 2014 / 10 april 2014 / Fotoclub De Oude IJssel /
Tekst Coen Heveling /

Portfolioavond 2014-04-19Op 10 april organiseerde Fotoclub De Oude IJssel uit Doetinchem voor de tweede achtereenvolgende keer de jaarlijkse Portfolioavond van de Afdeling Gelderland-Zuid.
Veel tafels klaargezet voor de in te brengen portfolio’s, en veel stoelen. Vanaf kwart over zeven ‘druppelen’ de eerste bezoekers binnen. Met en zonder portfolio. Even over half acht toch de beslissing genomen om snel meer tafels neer te zetten. Het is nodig. Bijna 50 amateurfotografen brengen samen 25 portfolio’s binnen om te bespreken. Dat zijn toch ruim 150 foto’s.
Met één hand in zijn baard loopt bespreker Hans Brongers (zie verslag Portfolioavond 2012) zwijgend langs de tafels. De foto’s beoordelend op thema, inhoud, kwaliteit en bovenal, orginaliteit. Wat zal hij er over vertellen?
De Bondsfotowedstrijd inzending van de Oude IJssel staat stilzwijgend en incompleet al op de plank. Het topstuk, de Bondsfotowedstrijdwinnaar van Marjan Rosendahl ontbreekt nog…
Klokslag acht uur worden de aanwezigen begroet. Marjan Rosendahl wordt gelauwerd met bloemen en een enorme vergroting van ‘haar’ foto. Hans Brongers wordt kort geïntroduceerd en krijgt de microfoon in handen gedrukt: “Succes, maximaal 300 seconde per portfolio, anders red je het niet”.
Met grote precicie en gedrevenheid worden de foto’s volgens het spoorboekje (de wekker regeert) besproken. Het is muisstil in de zaal, een goed teken. Halverwege de avond een korte pauze. Door de gezelligheid blijkt het iets moelijker om iedereen weer op haar stoel te krijgen. Weer blijkt dat fotografie is ook een sociale bezigheid is.
De tweede helft foto’s schuift met veel lovende, en soms kritische woorden, over de plank. Daarna mag Hans vijf portfolio’s aanwijzen waarvan de makers een uitnodiging krijgen voor de Foto Nationaal 2015. dat zijn geworden:
– De dierenportretten van Mike van Lierop van de Liemers Zevenaar,
– De hondjes van Laura de Morreé van De Oude IJssel Doetinchem,
– De meesteres van Martijn van der Huffelen van Fotogroep Arnhem,
– Oude kamers van Eric van der Groep van Helios Aalten,
– De zwartwitportetten van Michel Lichtenberg ook van Fotogroep Arnhem.
Leuk detail is dat Laura en Eric vorig jaar ook al voor een uitnodiging genomineerd zijn, met andere foto’s, door Peter van Tuijl. Laat kwaliteit zich dan toch herkennen?
Keurig op tijd worden nog enkele terecht lovende woorden rondgestrooid en gaan de meesten naar huis. Een kleine groep blijft nog even napraten over de fijne avond, goede bespreking en mooie foto’s, onder het genot van …

Portfolioavond 2013 / 16 mei 2013 / Fotoclub De Oude IJssel /
Tekst Coen Heveling / Fotografie Joop Bolhuis /

Portfolioavond 2013-04-16 - Foto Joop Bolhuis - D9X_5035 BBEen volle zaal, vol met fotografen en vol met foto’s. Daar doen we het toch voor? 24 Clubleden (80%!!) en 33 gasten. Daar mogen we trots op zijn. Zeker omdat er 27 portfolio’s te bespreken waren die stuk voor stuk de moeite waard waren.
Documentaire foto’s, inhoudelijke series, mooie vormen, fotoclub foto’s, hinken op twee gedachten, aardse vormen; het zijn zomaar een aantal bewoordingen welke door Peter van Tuijl gebruikt werden om zijn verhaal over de portfolio’s over te brengen. De microfoon in de linkerhand, de rechterhand gebaarde met zijn woorden mee. Om uit te leggen, aan te wijzen en kracht bij te zetten. Zelfs zonder te luisteren is het al mooi om te zien hoe Peter bespreekt. In hoog tempo zijn alle portfolio’s op de plank geweest.Portfolioavond 2013-05-16 - Foto Joop Bolhuis - D9X_5037 BB
Opvallend is de grote kwaliteitssprong die sinds de intrede van de digitale fotografie gemaakt is. Zowel fotografisch, inhoudelijk, technisch en qua presentatie. Ook al wil ik over dat laatste toch een puntje noemen. Onder lamplicht doen alle fotografen die hun foto’s niet opplakken zichzelf en de kijkers tekort. Mooie foto’s die ontsierd worden door lichtreflecties van kreuken en bobbels. Dat is niet meer van deze tijd. Ook het gebruik van schilderstape op de achterzijde, daar is al zo vaak over geschreven…
Portfolioavond 2013-05-16 - Foto Joop Bolhuis - D9X_5042 BBOndanks de vele foto’s, de grote gezelligheid –het is toch steeds weer een weerzien- heeft de klok goed geregeerd en kon Peter ‘zijn’ vijf series uitzoeken welke beloond worden met een uitnodiging voor de FotoNationaal 2014. Eric van der Groep van Helios, Herman Vreeman en Leidy de Boer van de Liemers en Laura de Morée en Rob Houdkamp van de Oude IJssel mochten met een extra trots gezicht naar huis.Achter in de zaal zat ook nog een ‘ongenode’ gast, een mevrouw, niet uit de regio en ook geen toehoorster van Cultureel Centrum ‘de Gruitpoort’. Het bleek ‘hoog bezoek’ te zijn. Els Tijssen, de nieuwe voorzitter van de Fotobond was komen kijken. Leuk!
Dank aan Peter van Tuijl, die met zijn bezielende bespreking deze avond tot een groot succes gemaakt heeft. Bijgaand een fotografisch impressie gemaakt door Joop.

 

Portfolioavond 2012 / 5 april 2012 / Fotogroep Ewijk en Fotoclub Contrast Maas en Waal /
Tekst en fotografie Jos Wehrens /

Portfolioavond 2012-04-05 01Donderdag 5 april 2012 was Hans Brongers te gast in het clublokaal van Fotogroep Ewijk als bespreker van de portfolio’s die leden van diverse clubs uit de Afdeling Gelderland meegebracht hadden.
“Kijken, goed kijken is belangrijk”, zo merkte Hans Brongers tijdens zijn betoog op. En wie kan het beter weten dan een van de schrijvers van het nieuwe Fotobondboek “Over foto’s gesproken”? Door op een foto een haan te verwarren met een kip, kwam Hans er zelf weer achter hoe belangrijk het is om een foto goed te ‘lezen’. Hij bleef er nuchter onder, zag de humor ervan in en wij hebben er een leuke anekdote bij.
Hans besprak de portfolio’s met verve en aandacht en wist de 40 tot 50 gasten van de verschillende clubs met zijn bespreking te boeien. Dat kon deze keer ook heel goed omdat er niet teveel portfolio´s waren (8 stuks, met meestal 8 foto´s). Daardoor konden alle foto´s goed aan bod komen en was er ook ruimte voor vragen uit de zaal, zowel aan Hans als aan de makers. Erg prettig en dit zorgde mede voor een goede en ontspannen sfeer.Portfolioavond 2012-04-05 02
De portfolio’s waren verschillend van aard, gelukkig maar en ook logisch natuurlijk. Er waren zowel zwart-wit foto’s als kleurenfoto’s te zien, van zowel analoge als digitale komaf en iedere fotograaf onderscheidde zich door een eigen stijl en onderwerp. Een genot om naar te kijken en ook om te horen wat Hans ervan vond.
Hoewel er minder bezoekers waren dan anders, kunnen we zeker terugkijken op een goede en leerzame avond.