Afdelingsmentoraten

Home/Voor leden/Afdelingsmentoraten

Afdelingsmentoraten Gelderland Zuid 2017-2018

Afdeling Gelderland Zuid organiseert komend seizoen opnieuw twee inspirerende Afdelingsmentoraten.
Doel
Je wil je inhoudelijk verder ontwikkelen in je fotografie. In een Afdelingsmentoraat word je op je eigen niveau gestimuleerd en in je persoonlijke fotografische ontwikkeling begeleid. Het ontwikkelingsdoel is gericht op de verbeelding en/of het vertellende (verhalende) van de fotograaf.

Algemeen Mentoraat met Jan Nabuurs

wanneer?
dinsdagavond 10 oktober 2017, 21 november 2017, 30 januari 2018, 27 maart 2018 en 22 mei 2018
19.30-22.30 uur.
waar?
Amrath Hotel Belvoir
Graadt van Roggenstraat 101
6522 AX Nijmegen.

Jan Nabuurs verwoordt zijn visie op fotografie en het mentorschap als volgt:
“Fotografie is een fantastisch medium. Als ambacht, om je creatief uit te leven, of misschien zelfs als persoonlijk uitdrukkingsmiddel. Heerlijk om mee bezig te zijn. Foto’s bekijken en bespreken, fotoprojecten bedenken en uitvoeren, exposeren, publiceren, en vanzelfsprekend ook het fotograferen zelf. Mijn enthousiasme over fotografie en/of kunst in het algemeen draag ik graag uit. In gesprekken, met presentaties of anderszins. In 2010 volgde ik de cursus Fotoreflectie en sloot die af in twee richtingen. Als schrijver/recensent en als mentor.
Als fotograaf die op zoek is naar verbreding of verdieping van kennis en ervaring kun je een mentoraat volgen. Niet voor vergroting van je technische kennis maar vooral om je creativiteit en de inhoud van je fotowerk te ontplooien. In dat proces wil ik graag een rol spelen. Vooral de wil van de deelnemers om hier actief aan mee te doen zie ik als een voorwaarde. Op basis van gesprekken vooraf wordt een programma vastgesteld waarbij het eigen werk van de individuele deelnemers vertrekpunt is voor die ontdekkingstocht. Fotobesprekingen en huiswerkopdrachten zijn de belangrijkste middelen om dat terrein te verkennen. Doel daarbij is vooral deelnemers te laten ervaren dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Leren leren als het ware. En natuurlijk moet het wel leuk blijven, dus het zal vooral praktisch en uiteraard met fotografie ingevuld worden.”

Thematisch Mentoraat Natuur met Johan van der Wielen

wanneer?
donderdagavond 14 september 2017, 16 november 2017, 15 februari 2018, 12 april 2018 en 14 juni 2018
19.30-22.30 uur
waar?
De Coehoorn
Coehoornstraat 35
6811 LA  ARNHEM
Dit is vlakbij NS Station Arnhem Centraal, dus reizen met OV kan heel makkelijk.
Toch liever de auto? Parkeer in de parkeergarage bij het station of op Parkeerterrein ‘De blauwe golven’ bij het Roermondplein.

Johan van der Wielen beschrijft zijn plannen voor dit mentoraat zo:
“Natuurfotografie is misschien wel net zo breed als fotografie in zijn algemeenheid, velen beoefenen de bekende takken als macro-, landschaps- of wildlifefotografie. Dit mentoraat gaat echter verder. Je fotografeert al een tijdje, je beheerst grotendeels de techniek van de camera… maar je wilt iets meer. Voor wie fotografeer je? Wat is het doel? Hoe kom je verder dan alleen een set losse beelden. Je wilt wat vertellen met je beeld, een boodschap overbrengen, een probleem aan de kaak stellen of juist een ontwikkeling laten zien. Kortom, je wilt verder met je fotografie. Niet alleen fotografische ontwikkeling maar ook projectmatig. Een foto niet meer als doel, maar als middel voor het vertellen van jouw verhaal. Vorm en inhoud van het beeld bepaald door je boodschap, daar gaan we in dit mentoraat mee aan de slag.

Het onderwerp wordt door jezelf vormgegeven aan de hand van je eigen interesses, drijfveren en ontwikkeling. Je kiest een eigen onderwerp (gebied, soort, natuurontwikkeling of thema), waarin je je gedurende het mentoraat gaat verdiepen en dat je uit gaat werken. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we gezamenlijk de tussentijdse resultaten. Je stelt je eigen doelen (fotografisch en inhoudelijk), stippelt je eigen ontwikkeling uit en ik ondersteun je hierbij. Al je keuzes en wensen vorm je tot je eigen fotoproject en je werkt naar een beoogd eindresultaat toe.

Voor de eerste bijeenkomst neem je een selectie beelden mee (digitaal, bijvoorbeeld op USB-stick, JPG, minimaal 1920px breed, sRGB), waarin je laat zien waar jouw interesses en kracht liggen, beelden die voor jou het startpunt kunnen vormen om je verder te ontwikkelen. Denk alvast na over mogelijke onderwerpen, gebieden of thema’s die je zou willen uitdiepen en laat eventueel je meegebrachte beelden hier al op aansluiten. Je rondt je project af voor de laatste bijeenkomst en presenteert dan het resultaat.

Bij voldoende interesse zullen, naast de geplande bijeenkomsten, ook een praktijkdag in het veld plannen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Algemene gegevens

Organisatie: Afdeling Gelderland Zuid

Contactpersoon: Carleen van den Anker, gldzuid@gmail.com, 0317-420121

Deelname
Meld je aan via gldzuid@gmail.com. Let daarbij op onderstaande voorwaarden. Vermeld bij je aanmelding voor welk mentoraat je je opgeeft. Je aanmedling is geldig zodra je de deelnemersbijdrage hebt betaald.

Voorwaarden
In overleg met de mentoren is een maximumaantal van 12 deelnemers per mentoraat vastgesteld. Zo kan iedere deelnemer voldoende aandacht krijgen.
De aanmelding is opengesteld t/m 15 juni 2017; daarbij zullen in eerste instantie persoonlijke leden en leden van clubs-die-zelf-geen-mentoraat-organiseren (maximaal 2 leden per club) worden toegelaten.

Als de groepen op 15 juni nog niet vol zijn krijgen andere clubleden de mogelijkheid zich alsnog op te geven.

Kosten

Dankzij bijdragen van de Fotobond en Afdeling Gelderland Zuid kost deelname aan een mentoraat slechts € 65,-.

Let op: Je aanmelding per e-mail is pas geldig als je dit bedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van Afd 06 Gelderland Z Fotobond.