De Afdelingsvergaderingen worden tweemaal per jaar gehouden. Eenmaal in maart, eenmaal in november. De vergaderingen worden afwisselend gepland op de eerste en de tweede woensdag van de maand, zodat zoveel mogelijk clubs kunnen komen. Ze worden gehouden in Zaal Luiking, Van Voorstweg 1, 6941 RV  DIDAM.
Er wordt vanuit gegaan dat er een afvaardiging van alle clubs op de vergaderingen aanwezig is. Als men verhinderd is dient men een afmelding aan de secretaris van de Afdeling te sturen.

De geplande datums zijn:
2017 / woensdag, 1 november 2017, 20.00 uur (wk 44)
2018/ woensdag, 7 maart 2018, 20.00 uur (wk 10; in deze vergadering wordt de begroting besproken)
2018/ woensdag, 14 november 2018, 20.00 uur (wk  46)
2019/ woensdag, 13 maart 2019, 20.00 uur (wk 11; in deze vergadering wordt de begroting besproken)
2019/ woensdag, 6 november 2019, 20.00 uur (wk 45)

Uitnodiging en stukken
Afdelingsvergadering 1 november 2017 om 20.00 uur
Zaal Luiking, van Voorstweg 1, 6941 RV DIDAM

Notulen in pdf- en Word-formaat die op 1 november 2017 gecontroleerd worden:

Goedgekeurde notulen in pdf-formaat: