De Afdeling ondersteunt de bestuursleden van de fotoclubs in verschillende vormen. Er worden subsidies voor cluboverstijgende activiteiten gegeven, mentoraten georganiseerd en tweemaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden.

Notulen van de Afdelingsvergaderingen