VNF-Apeldoorn Natuurfotografieavond

Home/Presentatie/VNF-Apeldoorn Natuurfotografieavond
Laden Evenementen

Na het succes van 2019 organiseert VNFApeldoorn weer een prachtige natuuravond in Orpheus.
Zeven van onze beste fotografen nemen je mee in hun beleving van de natuur met als thema kwetsbaar. Dit betekent letterlijkweinig beschermd’.

Ze nemen je mee in hun gevoel door hun verhalen en hun prachtige beelden die worden vertoond op een 8 meter breed scherm
.
Sacha de Boer zal deze prachtige avond presenteren.

Graag willen wij hier de sprekers voorstellen, zij lichten alvast een klein tipje van de sluier.
Kaartjes kosten 12,50 (dat is inclusief twee drankjes) en zijn via deze link te bestellen.
Mocht je vragen hebben:
info@vnfapeldoorn.nl

Woensdagavond 30 november, zaal open om 19.00 uur.

De fotografen:

Yvette van Bommel; ‘SOUTH GEORGIA
Enkele jaren geleden brak een enorm stuk ijs bij Antarctica af en vormde één van ’s werelds grootste ijsbergen. Deze dreef in de Zuidelijke Oceaan richting het eiland South Georgia. Wereldwijd maakte men zich grote zorgen over de ramp die kon gebeuren als de ijsberg tegen het eiland aan kwam te liggen. Gelukkig brak de ijsberg op het laatste moment in kleinere delen en dreef er net langs. Maar waarom was men zo bezorgd over dit onbewoonde eiland?
South Georgia is één van de meest bio diverse ecosystemen ter wereld: miljoenen zeezoogdieren en zeevogels krijgen daar elk jaar hun nakomelingen.
De hoeveelheid krill die bij South Georgia omhoog komt zorgt voor voldoende voedsel voor al deze dieren. Een ijsberg van die grootte had de voedselvoorziening rond het
eiland, gigantisch kunnen verstoren met desastreuze gevolgen voor dit unieke, kwetsbare ecosysteem.
In september 2019 heb ik het voorrecht gehad om een reis van 4 weken naar het moeilijk te bereiken South Georgia te mogen maken. Zeer avontuurlijk op een betrekkelijk kleinzeilschip (met motor), met 8 fotografen aan het einde van de winterperiode. Vooral door de sneeuwstormen leverde dit prachtige foto’s op van de vele koningspinguïns, zeeolifanten en albatrossen. Een onvergetelijk avontuur in een onherbergzaam gebied waar het weer bepaald waar je voor anker en of je aan land kan gaan. Het maakt je bewust van de kracht van de natuur en van je eigen kwetsbaarheid.

Hanneke Dallmeijer; ‘Kwetsbare vogels op een dynamisch eiland.
In deze presentatie maakt u kennis met de kwetsbaarheid van het eiland Griend. Griend is een onbewoond eiland, middenin de Waddenzee. Het is een belangrijke broedplaats voor sterns en meeuwen, en het is tevens een onmisbare hoogwaterrustplaats voor steltlopers. Het eiland is voortdurend onderhevig aan de krachten van water en wind en het broeden op Griend is niet zonder risico’s. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een belangrijke broedvogel: de Grote stern. Die wordt niet alleen bedreigd door het hoge water, maar ook door een toenemend aantal Zilvermeeuwen die eieren en kuikentjes roven. En dan blijkt de soort ook nog erg kwetsbaar te zijn voor ziekten, zoals de vogelgriep.

Philip Friskorn; ‘Kwetsbaar over Weerribben en Wadden
De natuur is kwetsbaar in al haar facetten. Er hoeft maar iets te gebeuren of er sterft
weer een soort uit. Mijn verhaal gaat over mijn leefgebied ‘De Weerribben’ en over mijn favoriete Waddeneilanden en de Friese en Groningse waddenkust. Kwetsbaar zijn de wadden door zeespiegelstijging, energiewinning, overbevissing, vervuiling, etc. De Weerribben herbergt een unieke wereld aan libellen, vogels en vlinders. De ondersoort Batava
van de Grote vuurvlinder leeft hier die verder nergens ter wereld voorkomt. Zou
door watervervuiling de waardplant Waterzuring verdwijnen sterft de soort wereldwijd uit: Kwetsbaar!
Het waddengebied is de laatste echte wildernis in Nederland. De Wadden zijn van groot
belang voor vogels. Dat geldt niet alleen voor de standvogels, winter of zomergasten, maar ook voor doortrekkers die vanuit noordelijke streken hun weg vinden naar Zuid Europa of Afrika of andersom. Ze verblijven dan vaak twee tot die weken in het waddengebied om na een vlucht van duizenden kilometers op te vetten om nog eens drieduizend kilometer door te vliegen naar de toendra’s in het uiterste noorden van Europa. De Wadden: Kwetsbaar! Een voorrecht om als natuurfotograaf deze gebieden met grote regelmaat te bezoeken in een zoektocht naar ‘schoonheid, licht en emotie’.
Philip Friskorn is VNF lid en medeoprichter in 1986 van VNF Apeldoorn.

Herman van der Hart; ‘De poolvossen van Hornstrandir’
Hornstrandir is het meest noordwestelijke schiereiland van de Westfjorden in IJsland. Doordat het in de jaren vijftig ontvolkt is geraakt en je er alleen met een bootje kunt komen, is het er nog relatief rustig. De kans op het zien van poolvossen is hier groter dan elders op IJsland. In tegenstelling tot poolvossen in andere delen van de wereld, leven de dieren hier voornamelijk van eieren en vogels, die ze in het korte broedseizoen te pakken kunnen krijgen. Er hoeft dus maar iets te gebeuren in de hele voedselketen, dan heeft dat meteen grote gevolgen voor deze kwetsbare soort. Tijdens deze presentatie laat ik beelden zien van het leven van poolvossen tijdens een zomer in Hornstrandir.

Philip Hessing;Patagonië & Vuurland – Ruig en avontuurlijk
Als streek van uitersten kent het in de wereld weinig gelijken: van de snijdende wind vanaf de Patagonische IJskap, het grootste gebied op aarde van permanent ijs buiten de polen, tot de warme ouderwetse gastvrijheid op het laagste punt van het ZuidAmerikaanse continent tot de woeste schoonheid van de toppen van het Fitz Roy massief en de fascinerende uitgestrekte en steriele vlakten. Tijdens deze presentatie wordt u overweldigd door dit alles en bekruipt u het Maxima-gevoel bij het bezoek aan Vuurland en Ushuaia, meest zuidelijke stad van de wereld!

Roelof Molenaar;Appelvinken in verdrukking
Door woningbouw verdwijnen veel bossen, waardoor ook de Appelvink het steeds zwaarder krijgt. Gedurende twee jaar heb ik deze vogels gevolgd waarvan de beelden te zien zijn in mijn presentatie.

Rob Reijnen;Hak op de Tak’
Op de Openbare vond van de VNFApeldoorn laat ik in een korte presentatie een 50 tal beelden zien gemaakt in de loop der tijd van pool tot pool

Met als titel van de hak op de tak , omdat je maar in een korte tijd een kleine impressie kunt geven van wat je beleefd hebt , doch hoop dat deze boeiend genoeg zijn
om dit te aanschouwen. In de 50 jaar waar ik me met Natuurfotografie heb beziggehouden heb je veel te verhalen en hoop dat anderen kan inspireren zoals het mij ook altijd heeft gedaan.

Share This Story, Choose Your Platform!