Regionale Digitale Fotowedstrijd 2022

Home/RDF/Regionale Digitale Fotowedstrijd 2022
Laden Evenementen

 

Aan de besturen van de fotoclubs van de afdeling Gelderland-Zuid,

 
Als fotoclub HFC (Haarts Fotocollectief) uit Aalten hebben wij aangeboden om de organisatie van de Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF) in 2022 te verzorgen. Daarom nodigen wij alle fotoclubs van afdeling Gelderland-Zuid uit om deel te nemen.
Wij willen u vragen de RDF in uw jaarprogramma op te nemen.
 
De RDF is een fotowedstrijd voor alle clubs uit de afdeling Gelderland-Zuid. Elke fotoclub kan een serie van 8 foto’s met een onderlinge samenhang insturen.
De keuze van het onderwerp is vrij. Zo is de wedstrijd een prachtig middel voor elke fotoclub om de lat hoger te leggen en hun leden te stimuleren hun creativiteit verder te ontplooien. Wij hopen op mooie, verrassende en intrigerende foto’s.
De sluitingsdatum voor het insturen van uw foto’s is 15 februari 2022. Nadere informatie met alle details, zoals het reglement RDF, wedstrijd-procedures, belangrijke data, etc. zal u zeer binnenkort worden toegestuurd (wellicht samen met deze uitnodiging).
 
De presentatie zal plaatsvinden op woensdagavond 13 april 2022 op een nader te bepalen lokatie in of nabij Aalten. Wij zullen ons inzetten om uw foto’s daar optimaal te projecteren, zodat ze zoveel mogelijk recht gedaan worden.
Mochten de ontwikkelingen op het gebied van corona leiden tot een lage te verwachten opkomst (wij begrijpen ieders voorzichtigheid), dan zullen we besluiten de bespreking digitaal vorm te geven.
 
Met een vriendelijke groet,
 
Fotoclub HFC Aalten