Buitengewone Afdelings­vergadering

Home/Buitengewone Afdelings­vergadering
Laden Evenementen

Buitengewone Afdelingsvergadering Fotobond Gelderland Zuid

Agenda Buitengewone Afdelingsvergadering van Gelderland Zuid op 23 mei 2018 om 20.00 uur in Zaal Luiking, van Voorstweg 1, 6941 RV Didam.

 1. Welkom en opening door Ina Kotterman.
  Interim-voorzitter Ina Kotterman zal deze vergadering  voorzitten.
 2. Notulen van de Afdelingsvergadering van 7 maart 2018 (op te vragen bij de secretaris)
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Vaststelling agenda.
 5. Verkiezing penningmeester
  Helaas heeft de op 8 maart 2018 verkozen penningmeester Hans de Geus aangegeven deze functie bij nader inzien niet te willen vervullen. Het bestuur stelt Chris Hörning, voorzitter van Creashot in Winterswijk, kandidaat als penningmeester van Gelderland Zuid.
 6. Afdelingsactiviteiten 2018
  Terugblik op de activiteiten sinds de vorige Afdelingsvergadering. Vooruitblik  op en voorzover nog nodig planning van overige activiteiten voor 2018.
  De volgende activiteiten worden bij toerbeurt georganiseerd door clubs uit de Afdeling:
 • Regionale Digitale Fotowedstrijd (RDF)
 • Afdelingsexpositie
 • Afdelingslezingen (twee per jaar)
 • Bilderbergavond (bespreken portfolio’s van clubs door gerenommeerd bespreker)
 • Portfolio-avond (bespreken individuele portfolio’s door gerenommeerd bespreker). Vijf portfolio’s worden hier geselecteerd voor Foto Nationaal.
 • Werkwijze overige selectie Foto Nationaal.

Het Afdelingsbestuur organiseert bij voldoende belangstelling één of twee Afdelingsmentoraten en een Besturendag.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Share This Story, Choose Your Platform!