Laden Evenementen

De landelijke fotobond bestaat in de basis uit clubs en persoonlijke leden. Iedereen betaalt (indirect) contributie aan de bond. De bond krijgt ook subsidie van de overheid. Een deel van de ondersteuning van clubs en persoonlijk leden loopt via de afdelingen. Deze activiteiten, financiën en andere bestuurszaken bespreekt de afdeling twee keer per jaar met clubbesturen en persoonlijke leden. In het najaar ligt de focus op nieuwe ideeën voor het volgende jaar. In het voorjaar moeten die worden bekrachtigd in de begroting, jaarrekening en bestuursverkiezing.
De afdeling besteedt jaarlijks een paar duizend euro en kan dat alleen goed doen in verbinding met clubs en persoonlijke leden. Wij rekenen op een goede opkomst!

De Fotobond en afdelingen werken aan: opleiding & mentoraten, wedstrijden & exposities, club-ondersteuning, portfolio-besprekingen, nieuwsbrieven (InBeeld, In-the-picture, afdeling), landelijke en regionale groepen, en het digitale platform (foto’s, events, sprekers, enzovoort). Ook regelt de bond kortingsacties.

Datum: woensdag 29 maart, 20.00 tot 21.30 uur
We vergaderen via Zoom, het linkje wordt via e-mail verstuurd aan besturen en persoonlijke leden.

Share This Story, Choose Your Platform!