Algemene ledenvergadering, woensdag 1 december 2021 (Online)

Home/Algemene ledenvergadering, woensdag 1 december 2021 (Online)
Laden Evenementen

Aan de besturen van fotoclubs en persoonlijke leden
van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid.

 
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid nodigt jullie van harte
uit de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op woensdag 1 december 2021 bij te wonen.
 
De vergadering wordt digitaal gehouden. Jullie krijgen een paar dagen van tevoren hiervoor een link gestuurd.
We beginnen om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering worden zaken besproken en ervaringen uitgewisseld waar alle clubs en persoonlijke leden van de afdeling belang bij hebben.
Het is prettig als wij er als afdelingsbestuur niet alleen voor staan. Wij hopen dan ook op een grote deelname.
 
Namens het bestuur:
Interim secretaris Ina Kotterman
 
Bestuursleden Fotobond Afdeling Gelderland Zuid:
Voorzitter: Marcel Waterman
Penningmeester: Chris Hörning
Bestuurslid: Peter van den Broek (nieuw)
Bestuurslid/interim secretaris: Ina Kotterman vinden.
 

Share This Story, Choose Your Platform!