Algemene ledenvergadering, online

Home/ALV/Algemene ledenvergadering, online
Laden Evenementen

Aan de besturen van fotoclubs en persoonlijke leden
van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid nodigt jullie van harte uit de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op woensdag 23 maart 2022 bij te wonen.
De vergadering wordt online gehouden. Jullie krijgen een paar dagen van tevoren hiervoor een link gestuurd.
We beginnen om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering worden zaken besproken en ervaringen uitgewisseld waar alle clubs en persoonlijke leden van de afdeling belang bij hebben.
Het is prettig als wij er als Afdelingsbestuur niet alleen voor staan. Wij hopen dan ook op een grote deelname.

Namens het bestuur:
Interim secretaris Ina Kotterman

Bestuursleden Fotobond Afdeling Gelderland Zuid:
Interim voorzitter: Peter van den Broek
Interim secretaris: Ina Kotterman
Interim penningmeester: Gert Jan Bollen
Interim bestuurslid: Guy Ackermans

Share This Story, Choose Your Platform!