Algemene Ledenvergadering Gelderland Zuid

Home/ALV/Algemene Ledenvergadering Gelderland Zuid
Laden Evenementen

Aan de besturen van fotoclubs en persoonlijke leden
van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid

Het bestuur van de Fotobond Afdeling Gelderland Zuid nodigt jullie van harte uit om de Algemene Leden Vergadering die gehouden wordt op woensdag 16 november 2022 bij te wonen.
De vergadering wordt waarschijnlijk online gehouden. Jullie krijgen hierover tijdig bericht.
We beginnen om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering worden zaken besproken en ervaringen uitgewisseld waar alle clubs en persoonlijke leden van de afdeling belang bij hebben.
Het is prettig als wij er als Afdelingsbestuur niet alleen voor staan. Wij hopen dan ook op een grote deelname.

Namens het bestuur:
Secretaris Ina Kotterman

Bestuursleden Fotobond Afdeling Gelderland Zuid:
Voorzitter: Peter van den Broek
Secretaris: Ina Kotterman
Penningmeester: Gert Jan Bollen
Bestuurslid: Guy Ackermans

Share This Story, Choose Your Platform!