Laden Evenementen

Mentoraat met Mirjam Appelhof

Datums Groep 2: dinsdagavonden 2 oktober, 27 november 2018 en  5 februari, 2 april, 4 juni 2019 van 19.30 tot 22.30.

Locatie: Amrath Hotel Belvoir, Graadt van Roggenstraat 101, 6522 AX Nijmegen.

Doel Mentoraat Mirjam Appelhof

We gaan op een ontdekkingsreis. Via innerlijke vertaling gaan we creëren, niet registreren, maar jij als beeldenmaker gaat ontdekken wat de kracht is van jouw eigen beeldtaal. Via persoonlijke opdrachten ga je een verdiepend proces aan. We vertalen dromen, angsten, verlangens mooie herinneringen … dat wat voor jou het meest dichtbij voelt gaan we omarmen en omzetten naar beeld, naar kunst, naar werkelijk creëren. Niet de techniek staat centraal, maar de zeggingskracht van het beeld.

Voor wie

Voor fotografen die een verdiepend proces willen aangaan, die willen onderzoeken wie ze zijn als beeldenmaker, die verder durven te gaan dan wat ze gewend zijn. Die willen zoeken naar een eigen stempel, die niet de techniek als basis zien maar de zoektocht naar de zeggingskracht van het beeld als proces willen aangaan. Als je meedoet, moet je bereid zijn je oude patronen los te laten en jezelf de uitdaging gunnen te zoeken naar andere manieren om te gaan vertalen.

Globale opzet

Mirjam gaat via haar eigen werk eerst vertellen hoe zo’n proces tot stand komt.
Gezamenlijk op zoek naar een ‘onderwerp’, dat voor ieder persoonlijk heel dichtbij ligt. Mirjam zal dit proces bij elke bijeenkomst verdiepen en werken naar een mooie persoonlijke serie waarbij ook nagedacht zal worden over een originele presentatie. Mirjam gaat niet op de techniek in, maar puur op de zeggingskracht van het beeld om samen te onderzoeken wie jij als beeldenmaker bent en wat jouw stempel is.
Deelnemers moeten er vanuit gaan dat ze minimaal iedere week een aantal uren met het project aan de slag willen.

­­Algemene gegevens

Organisatie: Afdeling Gelderland Zuid
Contactpersoon: Carleen van den Anker, gldzuid@gmail.com, 0317-420121

Deelname

Meld je aan via gldzuid@gmail.com. Let daarbij op onderstaande voorwaarden. Vermeld bij je aanmelding voor welk mentoraat je je opgeeft. Je aanmelding is geldig zodra je de deelnemersbijdrage hebt betaald.

Voorwaarden

In overleg met de mentoren is een maximumaantal van 12 deelnemers per mentoraat vastgesteld. Zo kan iedere deelnemer voldoende aandacht krijgen.

De aanmelding is opengesteld tot 15 juni 2018; daarbij zullen in eerste instantie persoonlijke leden en leden van clubs-die-zelf-geen-mentoraat-organiseren (maximaal 2 leden per club) worden toegelaten.

Als de groepen op 15 juni nog niet vol zijn krijgen andere clubleden de mogelijkheid zich alsnog op te geven.

Kosten

Dankzij bijdragen van de Fotobond en Afdeling Gelderland Zuid kost deelname aan een mentoraat slechts € 65,-.

Let op: Je aanmelding per mail is pas geldig als je dit bedrag hebt overgemaakt op rekeningnummer NL55 INGB 0005 8562 78 ten name van Afd 06 Gelderland Z Fotobond.

Dus: mailtje sturen én betalen = opgeven voor het mentoraat.